Predlog nove bonitetne ureditve za investicijska podjetja

Evropska komisija je na podlagi posvetovalnega postopka in več mnenj in analiz Evropskega bančnega organa (EBA), ob sodelovanju Evropskega nadzornega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA), nadzornih organov držav članic in drugih deležnikov decembra 2017 sprejela predlog direktive in predlog uredbe za spremembo veljavnih pravil EU o varnem in skrbnem poslovanju za investicijska podjetja. Cilj nove bonitetne zakonodaje za investicijska podjetja je uvedba bolj sorazmernih in tveganju prilagojenih bonitetnih pravil za investicijska podjetja, ustvariti okvir, ki je prilagojen poslovanju investicijskih podjetij ter preprečevanje izogibanju zakonskim zahtevam ter nadzornim organom omogočiti lažje in bolj kakovostno spremljanje bonitetnega nadzora investicijskih podjetij.

V skladu s predlogi Komisije velika večina investicijskih podjetij v EU ne bi bila več predmet pravil, ki so določena z Direktivo 2013/36/EU ter Uredbo (EU) 575/2013 (skupaj CRDIV) in ki so bila prvotno namenjena bankam. Največja in najbolj sistemska investicijska podjetja (investicijska podjetja tipa 1) bi bila po predlogu obravnavana enako kot ostale evropske kreditne institucije, medtem ko bi se za ostala investicijska podjetja določila dva nova razreda le teh (Tip 2 in Tip 3). Predlog nove zakonodajne ureditve posega tako v določbe CRDIV kot tudi določbe Direktive 2014/65/EU (MiFID II) ter Uredbe (EU) 600/2014 (MiFIR), ureja oziroma spreminja pa predvsem določbe, ki se nanašajo na kategorizacijo investicijskih podjetij, njihov kapital in izračun kapitalskih zahtev (vključno s tveganjem koncentracije ter uvedbo novih K-faktorjev za področje posameznih vrst tveganj – tveganja za stranke, tveganje za trg in tveganje za investicijsko podjetje samo), likvidnost, obravnavo skupine, poročanje in razkritja, proces ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala ter korporativnega upravljanja in nagrajevanja.

Oba akta Komisije tako močno spreminjata obstoječi okvir varnega in skrbnega poslovanja za investicijska podjetja, t. i. bonitetna pravila za investicijska podjetja.

Dodatne informacije in dokumenti so na voljo tudi na spletnih straneh Komisije na naslovu https://ec.europa.eu/info/publications/171220-investment-firms-review_en, poročila EBA pa so v zvezi s predlogi nove bonitetne ureditve za investicijska podjetja objavljena na spletnih straneh EBA https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/investment-firms.  

Vljudno vabljeni k ogledu.Nazaj

Certifikati