ATVP vzpostavila poročanje po Uredbi MiFIR

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) je s 3. januarjem vzpostavila produkcijsko okolje za poročanje o poslih s finančnimi instrumenti po Uredbi MiFIR.

Pri poročanju o poslih s finančnimi instrumenti je potrebno poleg splošnih navodil v zvezi z identifikacijo, kriptiranjem in kompresiranjem upoštevati tudi Delegirano uredbo 2017/590, zadnjo verzijo funkcionalne specifikacije nacionalnega sistema za poročanje o transakcijah – NTRS, Smernice ESMA o poročanju o poslih, vodenju evidenc o naročilih in uskladitvi poslovnih ur v okviru direktive MiFID II in druge dokumente ATVP in ESMA, vezane na navedeno poročanje.

V primeru težav lahko zavezanci v času uradnih ur ATVP pokličejo na telefonsko številko podpore 01/479 00 90 ali pa svoja vprašanja naslovijo na elektronski naslov podpora@atvp.si.Nazaj

Certifikati