Objava Uredbe o izvajanju Uredbe (EU) o trgih finančnih instrumentov v Uradnem listu RS

V Uradnem listu RS, št. 76/2017 z dne 22. 12. 2017, je bila objavljena Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o trgih finančnih instrumentov. Uredba kot pristojni nadzorni organ za izvajanje Uredbe (EU) o trgih finančnih instrumentov (tj. Uredbe 600/2014/EU oz. Uredbe MiFIR) določa Agencijo za trg vrednostnih papirjev.

Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o trgih finančnih instrumentov je začela veljati 23. 12. 2017, uporabljati pa se začne 3. 1. 2018.Nazaj

Certifikati