Objava splošnih aktov s področja ZPIZ – 2 v Uradnem listu RS

V Uradnem listu RS, št. 77/2017 z dne 27. 12. 2017, sta bila objavljena naslednja sklepa:

- Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o letnem poročilu vzajemnega pokojninskega sklada in krovnega pokojninskega sklada in
- Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o poročanju upravljavca vzajemnega pokojninskega sklada in krovnega pokojninskega sklada.

Prvi od navedenih aktov, sprejetih na podlagi Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ – 2), začne veljati 1. januarja 2018, drugi pa petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS in se uporablja od 1. februarja 2018.
Nazaj

Certifikati