Svet ATVP sprejel dva splošna akta s področja ZPIZ – 2

Svet Agencije za trg vrednostnih papirjev (Svet ATVP) je na seji, dne 20. 12. 2017, sprejel dva splošna akta in sicer:

-
 Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o letnem poročilu vzajemnega pokojninskega sklada in krovnega pokojninskega sklada in
- Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o poročanju upravljavca vzajemnega pokojninskega sklada in krovnega pokojninskega sklada (s prilogami).

Prvi od navedenih aktov, sprejetih na podlagi Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ – 2), začne veljati 1. januarja 2018, drugi pa petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS in se uporablja od 1. februarja 2018.Nazaj

Certifikati