Izjava ESMA v zvezi z uvajanjem zahtev glede LEI kode

Investicijska podjetja EU morajo za identifikacijo pravnih oseb pridobiti LEI kodo, kot to določa uredba MiFIR. Investicijsko podjetje ne opravi storitve, ki ima za posledico sprožitev nastanka obveznosti predložitve poročila o poslu s finančnim instrumentom za posel, sklenjen v imenu stranke, upravičene do LEI kode, dokler od stranke te kode ne pridobi. Mesta trgovanja so enako dolžna zagotoviti, da ima vsak izdajatelj finančnega instrumenta, s katerim se trguje na njihovih trgih, LEI kodo pri predložitvi dnevnih podatkov v sistem FIRDS.

Te zahteve veljajo za vse stranke investicijskih podjetij v EU in za vse subjekte, ki izdajajo finančni instrument, s katerim se trguje na mestih trgovanja EU. Investicijska podjetja EU in mesta trgovanja EU so dolžni poročati o LEI kodah teh subjektov, ne glede na to, kje se stranke ali izdajatelji nahajajo in ne glede na to, ali za njih veljajo zahteve glede LEI kode v njihovi pristojnosti.

ESMA in pristojni nadzorni organi so seznanjeni, da vsa investicijska podjetja morda ne bodo uspela pridobiti LEI kode od vseh strank pred 3.1.2018. Poleg tega se po 3.1.2018 na ta podjetja lahko obrnejo stranke z zahtevo za opravljanje storitve, ki sproži nastanek obveznosti preložitve poročila o poslih s finančnimi instrumenti. Prav tako so nekatera mesta trgovanja seznanila ESMA in pristojne nadzorne organe, da bi bil za izdajatelje tretjih držav, katerih finančni instrumenti trgujejo na mestih trgovanja EU, morda potreben dodatni čas za seznanitev z zahtevami MiFIR in MAR ter za pridobitev njihovih LEI kod.

Zaradi navedenega in za zagotovitev nemotenega uvajanja zahtev v zvezi z LEI kodo, bo ESMA omogočila začasno 6-mesečno prehodno obdobje, in sicer na način, da bodo v tem času (1) investicijska podjetja lahko opravila storitev, ki sproži nastanek obveznosti predložitve poročila o poslu za posel, sklenjen v imenu stranke, od katere predhodno niso pridobila LEI kode, vendar pod pogojem, da pred opravljeno storitvijo ta investicijska podjetja od strank pridobijo potrebno dokumentacijo (vključno s pooblastilom za pridobitev LEI kode), da lahko v njihovem imenu zaprosijo za LEI kodo in da (2) mesta trgovanja sporočijo svoje lastne LEI kode namesto LEI kod izdajateljev tretjih držav, kadar gre za izdajatelje tretjih držav.

V obdobju do največ 30. 6. 2018 bo ATVP za potrebe poročanja o poslih s finančnimi instrumenti ustrezno prilagodila validacijska pravila, ki se nanašajo na uporabo LEI kod.

Navedeno pomeni, da mora investicijsko podjetje samo, na podlagi pridobljenega pooblastila stranke, za navedeno stranko pridobiti LEI kodo v najkrajšem možnem času. Dokumentacija o stranki, ki je potrebna za pridobitev LEI kode ter pooblastilo stranke za pridobitev LEI kode, morajo biti pridobljeni pred opravljanjem storitve, ki ima za posledico poročanje o poslih s finančnimi instrumenti, poročila o poslih s finančnimi instrumenti pa se pristojnemu nadzornemu organu predložijo takoj po pridobitvi LEI kode za te stranke.

Mesta trgovanja lahko do 30. 6. 2018 namesto LEI kod izdajateljev tretjih držav, katerih instrumenti so uvrščeni na njihova mesta trgovanja, sporočijo svoje lastne LEI kode, vendar morajo pri tem izvesti vse potrebne ukrepe, da se LEI kode izdajateljev tretjih držav do navedenega datum tudi pridobijo.

Do izjave ESMA je mogoče dostopati tudi tukaj.Nazaj

Certifikati