ATVP vzpostavila testno okolje za poročanje po Uredbi MiFIR

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) je s 1. decembrom 2017 vzpostavila testno okolje za poročanje o poslih s finančnimi instrumenti po Uredbi MiFIR. Testiranje poročanja lahko zavezanci za poročanje izvajajo vsaj do 3. 1. 2018, ko bo ATVP predvidoma vzpostavila tudi produkcijsko okolje.

Pri poročanju o poslih s finančnimi instrumenti je potrebno poleg splošnih navodil v zvezi z identifikacijo, kriptiranjem in kompresiranjem upoštevati tudi Delegirano uredbo 2017/590, zadnjo verzijo funkcionalne specifikacije nacionalnega sistema za poročanje o transakcijah – NTRS, Smernice ESMA o poročanju o poslih, vodenju evidenc o naročilih in uskladitvi poslovnih ur v okviru direktive MiFID II in druge dokumente ATVP in ESMA, vezane na navedeno poročanje.

V primeru težav lahko zavezanci v času uradnih ur ATVP pokličejo na telefonsko številko podpore 01/479-00-90 ali pa svoja vprašanja naslovijo na elektronski naslov podpora@atvp.si.Nazaj

Certifikati