ATVP objavila nova Navodila za licenciranje KNPVP

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) je zaradi uveljavitve novih predpisov s področja investicijskih skladov in družb za upravljanje na svoji spletni strani objavila nova Navodila za licenciranje KNPVP, ki so namenjena uporabnikom kot delovni pripomoček. Z njimi je uskladila Navodila za licenciranje UCITS skladov iz leta 2013 z veljavnimi predpisi ter jih nadgradila z rešitvami iz dosedanje prakse.

Navodila za licenciranje KNPVP ohranjajo strukturo prej veljavnih navodil iz leta 2013, pri čemer je dokument nadgrajen z določenimi vsebinami, ki so z veljavnimi predpisi določene drugače oziroma na novo, in z vsebinami, ki so se skozi dosedanjo prakso izdaje dovoljenj in soglasij izkazale za učinkovitejše.

Navodila za licenciranje KNPVP zajemajo najbolj pogoste in strokovno zahtevne postopke izdaje dovoljenj in soglasij v zvezi s KNPVP ter so vsebinsko razdeljena na štiri sklope, in sicer na:

- poglavje o vzajemnem skladu, v katerem so zajeti postopki in obveznosti povezane s pridobitvijo dovoljenj in soglasij za račun vzajemnega sklada,
- poglavje o krovnem skladu oziroma podskladih, v katerem so zajeti postopki in obveznosti povezane s pridobitvijo dovoljenj in soglasij za račun krovnega sklada oziroma podskladov,
- poglavje o postopkih združitve KNPVP, v katerem so zajeti postopki in obveznosti povezane s pridobitvijo dovoljenj in soglasij za združitev ter
- poglavje o centralnem in napajalnem skladu, v katerem so zajeti postopki in obveznosti povezane s pridobitvijo dovoljenj in soglasij za oblikovanje napajalnega sklada.
Nazaj

Certifikati