Stališče ESMA v zvezi z ICO

Evropski nadzorni organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) opaža izjemno povečanje primerov zbiranja kapitala z izdajo žetonov – ICO (Intitial Coin Offering), katerih nakup se najpogosteje izvrši s kriptovalutami. Zato ESMA poziva vse vpletene, naj skrbno preučijo, ali so njihove dejavnosti regulirane, vlagatelje pa, da so pri investiranju v te produkte previdni.

Zbiranje kapitala je sicer podvrženo relativno strogi regulaciji in visokim standardom razkrivanja informacij, tej pa se izdajatelj žetonov v postopkih ICO zaradi tehnologije, ki jo uporablja, izogne. Postopek zbiranja sredstev preko ICO in posledično izdaja žetonov namreč niso sistemsko regulirani in nadzorovani.

ESMA opozarja, da se včasih dejavnosti v zvezi z ICO lahko izvajajo ne da bi se pri tem upoštevalo ustrezne in veljavne predpise EU. V primeru, da so dejavnosti regulirane, morajo potekati v skladu s predpisano zakonodajo, vsako neupoštevanje predpisov pa pomeni kršitev.

Odvisno od značilnosti žetona, lahko ICO pade tudi izven obstoječih pravil ter tako tudi izven regulacije. Če pa žetoni izpolnjujejo pogoje za vrednostni papir oz. finančni instrument, je verjetno, da deležniki, ki so vključeni v postopke ICO, izvajajo regulirane investicijske dejavnosti, kot so ponujanje, trgovanje ali svetovanje v zvezi s finančnimi instrumenti ter upravljanje ali trženje kolektivnih naložbenih podjemov. Poleg tega so lahko vključeni v ponudbo prenosljivih vrednostnih papirjev javnosti.

Stališče ESMA v zvezi z ICO si lahko v celoti ogledate tukaj.

Opozorilo vlagateljem

ESMA opozarja, da vlagatelji morda ne bodo prepoznali tveganj, ki jih prinašajo naložbe v žetone.

Glavna tveganja, ki so jim vlagatelji izpostavljeni pri vlaganju v žetone, so naslednja:

- gre za neregulirano dejavnost, ki je izpostavljena goljufijam in nezakonitim dejavnostim; glede na strukturo ICO v posamičnih primerih ti niso zajeti z obstoječimi pravili. ESMA ne izključuje, da se nekateri uporabljajo za namene pranja denarja.

- velika možnost izgube vloženih sredstev; večina ICO ponujajo podjetja, ki so v začetni razvojni fazi in so po svoji naravi tvegana, saj v visokem odstotku ne uspejo.

- nezmožnost izstopa in velika nestanovitnost cen; vlagatelji morda ne bodo mogli trgovati z žetoni ali jih zamenjati za tradicionalne valute. Prav tako je pri trgovanju njihova cena izjemno nestabilna. Številne platforme za izmenjavo virtualnih valut so namreč neregulirane in zato toliko bolj izpostavljene goljufijam.

- neustrezne informacije; običajno poudarjajo potencialne koristi ne pa tveganja.

- napake v tehnologiji; tehnologija veriženja podatkovnih blokov, na kateri temelji izdaja žetonov, je še vedno pretežno nepreverjena.

Opozorilo ESMA si lahko v celoti ogledate tukaj

Opozorila v zvezi s kripto žetoni so doslej v Evropski uniji poleg Slovenije izdali še regulatorji iz Velike Britanije, Litve, Nemčije in Poljske.
Nazaj

Certifikati