Svet ATVP se je seznanil z osnutkoma splošnih aktov s področja ZPIZ – 2

Svet Agencije za trg vrednostnih papirjev (Svet ATVP) se je na seji, dne 9. 11. 2017, seznanil z osnutkom Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o letnem poročilu vzajemnega pokojninskega sklada in krovnega pokojninskega sklada ter osnutkom Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o poročanju upravljavca vzajemnega pokojninskega sklada in krovnega pokojninskega sklada (s prilogami).

Svet ATVP je sklenil, da se obravnavana osnutka, pripravljena na podlagi Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ – 2), posreduje v javno obravnavo. Pripombe na navedena osnutka se lahko posredujejo Agenciji za trg vrednostnih papirjev (ATVP) najkasneje do 22. 11. 2017.Nazaj

Certifikati