Objava splošnih aktov s področja ZISDU – 3 in ZTFI v Uradnem listu RS

V Uradnem listu RS, št.  62/2017 z dne 3. 11. 2017, sta bila objavljena naslednja sklepa:

Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o poslovanju družbe za upravljanje in
- Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o pogojih za opravljanje investicijskih in drugih storitev za borznoposredniške družbe.

Oba sklepa sta začela veljati naslednji dan po objavi, poslovanje družb pa je potrebno uskladiti s sklepoma dne 1. 12. 2017.
Nazaj

Certifikati