ESMA objavila navodila za dostop in prevzem podatkov iz Referenčne baze podatkov o finančnih instrumentih

Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) je na svojih spletnih straneh objavil Referenčno bazo podatkov o finančnih instrumentih (Financial Instruments Reference Data System – FIRDS) skupaj z navodili za dostop do baze in prenos navedenih podatkov. Podatki iz referenčne baze finančnih instrumentov so objavljeni vnaprej, z namenom, da se tržni udeleženci lahko pripravijo na poročevalske zahteve, ki izhajajo iz uredbe MiFIR in ki se začne uporabljati 3. januarja 2018. Podatki iz navedene baze v tem trenutku še niso popolni in se bodo dopolnjevali.

Navodila za dostop in prenos referenčnih podatkov o finančnih instrumentih vsebujejo informacije o finančnih instrumentih, ki jih objavljala ESMA, in natančna navodila za prenos polnih oziroma delta datotek z referenčnimi podatki. Referenčni podatki, zbrani v bazi FIRDS, so namenjeni vsem udeležencem kapitalskih trgov, ki bodo podatke o finančnih instrumentih potrebovali zaradi zahtev po uredbi MiFIR.

Do referenčnih podatkov, zbranih v podatkovni bazi FIRDS, bodo lahko dostopali vsi udeleženci na trgu EU. Podatki o finančnih instrumentih so pomembni za prepoznavanje vseh instrumentov, ki jih zajemajo uredba MAR in MiFID II/MiFIR, poleg tega pa bodo prispevali k večji kvaliteti podatkov, o katerih bodo zavezanci poročali na podlagi določb MiFID II/MiFIR.Nazaj

Certifikati