ESMA poziva zavezance za poročanje po MiFID II/MiFIR k pravočasni pridobitvi LEI kode

Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) je izdal sporočilo za javnost, v katerem zavezance za poročanje po MiFID II/MiFIR opozarja, da pred uveljavitvijo MiFID II storijo vse potrebno za pridobitev LEI kode. Glede na pretekle izkušnje s poročanjem po uredbi EMIR, ESMA zavezancem za poročanje po MiFID II priporoča, naj s pridobitvijo LEI kode ne odlašajo. S pravočasno pridobitvijo LEI kode bodo namreč preprečili, da bi prišlo do zaostankov, ter tudi s tem zagotovili, da bodo vsi udeleženci na trgu pripravljeni na nova pravila s področja trga finančnih instrumentov, ki bodo začela veljati 3. januarja 2018.

LEI koda (Legal Entity Identifier) je mednarodna oznaka pravnih oseb, ki povezuje ključne referenčne informacije, ki omogočajo jasno in enolično identifikacijo pravnih oseb, dejavnih na svetovnih finančnih trgih. LEI koda služi tudi kot osnovna oznaka za identifikacijo zavezanca za poročanje o transakcijah in za identifikacijo pošiljatelja poročila (če je ta različen od zavezanca). Zavezanci za poročanje morajo LEI kodo pridobiti in jo sporočiti ATVP. Prav tako morajo zavezanci pred poročanjem poslov o transakcijah pridobiti identifikacijsko oznako svoje stranke (LEI ali enolična identifikacija fizične osebe – v Sloveniji EMŠO). Zavezanec, ki ne bo imel LEI kode, ne bo mogel izpolniti obveznosti poročanja o poslih.

Zavezanci lahko LEI kodo pridobijo pri pooblaščenih izdajateljih LEI kod.



Nazaj

Certifikati