Vzpostavitev podpore pri poročanju o poslih s finančnimi instrumenti po Uredbi MiFIR

Zaradi novega načina poročanja o poslih s finančnimi instrumenti, ki ga  prinaša Uredba o trgih finančnih instrumentov (Uredba MiFIR), bo Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) dne 1. 10. 2017 vzpostavila podporo zavezancem za poročanje. V okviru te bo ATVP do 31. 3. 2018 v času uradnih ur, tj. vsak delovni dan od 8. do 16. ure, na telefonski številki 01 479 00 90, izven uradnih ur pa preko elektronske pošte podpora@atvp.si, nudila podporo pri poročanju po Uredbi MiFIR.
Nazaj

Certifikati