Prva obsodba za zlorabo notranjih informacij

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) se je seznanila s sodbo Višjega sodišča RS v Ljubljani, ki je predsednika VZMD Kristjana Verbiča obsodilo zaradi kaznivega dejanja zlorabe notranjih informacij pri trgovanju z delnicami Velane in mu naložilo povrnitev protipravno pridobljene premoženjske koristi. ATVP kot nadzornik trga finančnih instrumentov, ki zlorabe trga odkriva, meritorno odločitev sodišča pozdravlja. Poseben pomen ATVP pripisuje dejstvu, da se s tem pričenja oblikovati nujno potrebna sodna praksa, ki bo prepoznala takšna ravnanja kot eno najhujših kršitev na trgu finančnih instrumentov. S tem se Slovenija uvršča na zemljevid držav z dokazanimi in pravnomočno zaključenimi primeri zlorab trga.

Trgovanje na podlagi notranjih informacij in tržna manipulacija, sta v Kazenskem zakoniku opredeljeni kot kaznivi dejanji, za kateri je zagrožena kazen zapora do 5 let. Kljub številnim kazenskim ovadbam, ki jih je ATVP zaradi suma storitve navedenih kaznivih dejanj podala proti fizičnim in pravnim osebam, je to šele prva pravnomočna sodba. V skrbi za krepitev zaupanja v trg kapitala ATVP pričakuje, da bodo tudi drugi primeri zlorab trga, ki so še v teku, čim prej pravnomočno zaključeni.Nazaj

Certifikati