Spremembe funkcionalne specifikacije Nacionalnega sistema za poročanje o transakcijah

Agencija za trg vrednostnih papirjev objavlja spremembe funkcionalne specifikacije Nacionalnega sistema za poročanje o transakcijah, ki se nanašajo na poročanje o poslih s finančnimi instrumenti po Uredbi (EU) 600/2014 (MiFIR).

Spremembe funkcionalne specifikacije se nanašajo na zamenjavo regulativnega tehničnega standarda z objavljeno Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/590 ter na spremembe poročevalskih polj in pripadajočih XML elementov.

Dokument je na voljo tukaj.Nazaj

Certifikati