Postopek prevzema Mlinotesta pravnomočno zaključen

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) je prejela sodbo Vrhovnega sodišča RS, s katero je to zavrnilo pritožbo Vseslovenskega združenja malih delničarjev (VZMD) zoper sodbo in sklep Upravnega sodišča RS v zvezi s sklepom in odločbo ATVP zaradi prevzema cilje družbe Mlinotest, d. d. Z zavrnitvijo pritožbe VZMD je Vrhovno sodišče RS v celoti pritrdilo stališču Upravnega sodišča RS in ATVP.

ATVP je tekom prevzemnega postopka v zvezi z objavo prevzemne namere družbe Mlino, d.o.o., za odkup delnic ciljne družbe Mlinotest, d. d., od VZMD prejela zahtevo za udeležbo v navedenem prevzemnem postopku ter zahtevo za vpogled v spis. Obe zahtevi je ATVP dne 26. 7. 2016 s sklepom zavrnila. Dne 1. 8. 2016 je ATVP družbi Mlino, d.o.o., z odločbo 40201-8/2016-13 izdala dovoljenje za prevzemno ponudbo delnic ciljne družbe Mlinotest, d. d.

Zoper navedena sklep in odločbo ATVP je VZMD vložilo tožbo na Upravno sodišče RS. Slednje je tožbo VZMD zoper sklep in odločbo ATVP s sodbo in sklepom z dne 4. 1. 2017 zavrglo. VZMD je zoper sodbo in sklep Upravnega sodišča RS vložilo pritožbo na Vrhovno sodišče RS, to pa je pritožbo s sklepom z dne 20. 6. 2017 zavrnilo ter potrdilo sodbo in sklep Upravnega sodišča RS v izpodbijanem delu.

Sklep Vrhovnega sodišča RS si lahko ogledate tukaj.
Nazaj

Certifikati