Objava Uredbe o prospektu v Uradnem listu EU

V Uradnem listu Evropske Unije je bila dne 30. 6. 2017 objavljena Uredba (EU) 2017/1129 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 o prospektu, ki se objavi ob ponudbi vrednostnih papirjev javnosti ali njihovi uvrstitvi v trgovanje na reguliranem trgu in razveljavitvi Direktive 2003/71/ES. Uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske Unije.

Brez poseganja v člen 44(2) se ta uredba uporablja od 21. julija 2019, razen členov 1(3) in 3(2), ki se uporabljata od 21. julija 2018, ter točk (a), (b) in (c) prvega pododstavka člena 1(5) in drugega pododstavka člena 1(5), ki se uporabljajo od 20. julija 2017.Nazaj

Certifikati