ATVP nadaljuje z nadzorom zaradi suma zlorab trga v zadevi Gorenje, d. d.

Ljubljana, 29. 6. 2017 – Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) zaradi interesa javnosti in ohranitve integritete slovenskega kapitalskega trga pojasnjuje nadzorne postopke zaradi suma zlorab trga v zadevi Gorenje, d. d. Na podlagi nadzornih postopkov je ATVP na pristojna državna tožilstva do sedaj vložila skupaj 4 kazenske ovadbe zoper 5 fizičnih oseb in 1 pravno osebo zaradi sumov storitve kaznivega dejanja zlorabe notranje informacije. V nadzornem postopku zoper eno fizično osebo je bilo na podlagi odredbe ATVP povrnjeno premoženje, pridobljeno z zlorabo notranje informacije. ATVP nadaljuje z izvajanjem nadzornih aktivnosti v tej zadevi in še naprej pridobiva ter analizira številne podatke, vključno s podatki, prejetimi iz 14 držav.
 
V navedenih postopkih je ATVP vložila kazenske ovadbe zoper 6 oseb zaradi sumov storitve kaznivega dejanja zlorabe notranje informacije, in sicer zoper 3 osebe zaradi protipravnega razkritja notranje informacije ter zoper 3 osebe zaradi nepooblaščene pridobitve notranje informacije in izkoriščanja te informacije na nakup delnic Gorenja, d. d. Dne 14. 6. 2017 je ATVP prejela sklep pristojnega državnega tožilstva o zavrženju kazenske ovadbe zoper 2 osebi, in sicer družbo Gorenje, d. d., in njenega predsednika uprave, ki jo je podala avgusta 2016. ATVP je preučila razloge za zavrženje ovadbe in se z njimi sicer ne strinja, saj ti nenazadnje odstopajo od prakse in pravnih naziranj drugih evropskih regulatorjev, ki nadzorujejo zlorabe trga, vendar bo odločitev tožilstva spoštovala. V prihodnje bo pri podajanju tovrstnih kazenskih ovadb upoštevala razloge tožilstva in bo na njihova pravna naziranja tudi ustrezno odgovorila.

V enem nadzornem postopku, ki je tudi dokončno zaključen, je ATVP osebi, ki je zlorabila notranje informacije pri trgovanju z delnicami Gorenja, d. d., z odredbo naložila odvzem premoženja, ki ga je s tem nedovoljenim ravnanjem pridobila. Odredba je bila v danem roku izpolnjena, naloženi znesek pa plačan.Nazaj

Certifikati