Objava splošnih aktov s področja ZISDU – 3 v Uradnem listu RS

V Uradnem listu RS, št. 31/2017 z dne 23. 6. 2017, so bili objavljeni naslednji splošni akti, pripravljeni na podlagi Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU – 3):

- Sklep o poslovanju družbe za upravljanje (sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS),
- Sklep o pravnih poslih, ki so podlaga za prenos investicijskega kupona (sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS),
- Sklep spremembah in dopolnitvah Sklepa o pravilih upravljanja in prospektu odprtega investicijskega sklada (sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS),
- Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o naložbah investicijskega sklada (sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS),
- Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o objavah in neposrednem obveščanju imetnikov enot (sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS),
- Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o poročanju skrbnika (sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. julija 2017) in
- Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o poročanju družbe za upravljanje in družbe za upravljanje države članice (prilogi k sklepu) (sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. septembra 2017).Nazaj

Certifikati