ATVP predstavila novosti, ki jih prinašata MiFID II in MiFIR

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) je v okviru rednega letnega srečanja s predstavniki družb, ki opravljajo investicijske storitve in posle, v četrtek, 8. 6. 2017, organizirala seminar o pomembnih novostih, ki jih prinašajo Direktiva o trgih finančnih instrumentov (2014/65/EU – MiFID II) in Uredba o trgih finančnih instrumentov (600/2014 – MIFIR) ter na njuni podlagi sprejeti izvedbeni akti in smernice nadzornega Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA).

Predstavniki ATVP so v okviru seminarja predstavili tudi spremenjen način in obseg poročanja ter obveščanja zavezancev za poročanje, ki ga uvaja zakonski okvir MiFID II/MiFIR.Nazaj

Certifikati