ATVP zaradi suma zlorabe notranjih informacij ovadila še dve fizični osebi

Ljubljana, 23. 1. 2017 - Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) zaradi številnih novinarskih vprašanj javnosti sporoča, da je zaradi suma storitve dveh kaznivih dejanj in suma storitve poskusa kaznivega dejanja zlorabe notranjih informacij v zadevi Gorenje d.d. konec leta 2016 na pristojno okrožno državno tožilstvo vložila dve kazenski ovadbi zoper dve fizični osebi.

ATVP izvaja širok nadzor v zvezi s trgovanjem z delnicami Gorenja d.d., ki med drugim zajema tudi pridobivanje in analizo podatkov iz 13 držav. Ravno zaradi takšne obsežnosti in zahtevnosti nadzornega postopka je ta še v teku in zato dodatnih informacij javnosti zaradi zaupnosti podatkov v nadzornih postopkih ne moremo razkrivati.

Do sedaj pa je ATVP, skladno s svojimi pristojnostmi, zaradi suma storitve kaznivega dejanja zlorabe notranjih informacij po drugem odstavku 238. člena Kazenskega zakonika (KZ-1) ovadila eno fizično in eno pravno osebo (razkrivanje notranjih informacij nepooblaščenim osebam); decembra 2016 pa je zaradi suma zlorabe notranjih informacij opravila nadzor nad dvema fizičnima osebama in v postopku nadzora ocenila, da obstajajo razlogi za sum storitve dveh kaznivih dejanj zlorabe notranjih informacij po tretjem odstavku v zvezi s prvim odstavkom 238. člena KZ-1 ter razlogi za sum storitve poskusa kaznivega dejanja zlorabe notranje informacije po tretjem odstavku v zvezi s prvim odstavkom 238. člena in v zvezi s prvim odstavkom 34. člena KZ-1 (trgovanje na podlagi notranjih informacij s strani nepooblaščenih oseb).

Po KZ-1 se kaznivo dejanje zlorabe notranjih informacij kaznuje z zaporom do treh let, če pa je šlo za vrednostne papirje ali druge finančne instrumente velike vrednosti, se storilec kaznuje z zaporom do petih let. Po prvem odstavku 238. člena KZ-1 se med drugim kaznuje osebo, ki notranjo informacijo, ki bi lahko pomembno vplivala na ceno vrednostnega papirja, uvrščenega na organiziran trg v Republiki Sloveniji, pridobi v zvezi s svojim položajem pri izdajatelju vrednostnega papirja ali lastniškim deležem v kapitalu izdajatelja vrednostnega papirja, svojo zaposlitvijo ali pri opravljanju dejavnosti in jo izkoristi zase ali za koga drugega za posredno ali neposredno pridobitev ali odsvojitev tega vrednostnega papirja ali drugega finančnega instrumenta. Po drugem odstavku 238. člena KZ-1 se enako kaznuje oseba, ki notranjo informacijo sporoči nepoklicani osebi ali na podlagi notranje informacije priporoči tretji osebi posredno ali neposredno pridobitev ali odsvojitev tega vrednostnega papirja ali drugega finančnega instrumenta. Enako kot v prvem odstavku se kaznuje tudi oseba, ki nepooblaščeno pride do notranje informacije in jo izkoristi za posredno ali neposredno pridobitev ali odsvojitev tega vrednostnega papirja ali drugega finančnega instrumenta zase ali za koga drugega (tretji odstavek 238. člena KZ-1).Nazaj

Certifikati