Priporočilo imetnikom vrednostnih papirjev na registrskih računih

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) zaradi ukinitve registrskih računov pri KDD - Centralni klirinško depotni družbi (KDD) s koncem leta 2016, priporoča vsem fizičnim osebam, ki imajo vrednostne papirje še vedno na registrskih računih pri KDD in ne želijo, da se njihovi vrednostni papirji prenesejo na sodni depozit, da se čim prej zglasijo pri enem izmed ponudnikov investicijskih storitev in poslov ter uredijo vse potrebno za prenos vrednostnih papirjev na trgovalni račun. Vrednostni papirji, ki bodo 1. januarja 2017 ostali na registrskem računu, se bodo skladno z Zakonom o nematerializiranih vrednostnih papirjih prenesli na račun pri pristojnem sodišču (t.i. sodni depozit). Po prenosu vrednostnih papirjev na sodni depozit bodo imeli imetniki vrednostnih papirjev pet let časa, da vrednostne papirje prevzamejo iz sodnega depozita. Vrednostni papirji, ki ne bodo prevzeti iz sodnega depozita, bodo po petih letih prešli v last Republike Slovenije.

Imetniki tistih vrednostnih papirjev, ki se nahajajo na registrskih računih, si lahko več informacij o ukinitvi registrskih računov in možnostih, ki jih imajo v zvezi s tem, preberejo v rubriki Ukinitev registrskih računov.Nazaj

Certifikati