Svet ATVP se je seznanil z osnutki treh splošnih aktov s področja ZPIZ-2

Svet Agencije za trg vrednostnih papirjev (Svet ATVP) se je na seji, dne 7. 12. 2016, seznanil z osnutkoma sprememb in dopolnitev splošnih aktov in osnutkom splošnega akta, ki nadomešča obstoječi splošni akt. Omenjeni osnutki so pripravljeni na podlagi Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2). Svet ATVP je sklenil, da se obravnavane osnutke posreduje v javno obravnavo. Pripombe na navedene osnutke se lahko posredujejo Agenciji za trg vrednostnih papirjev (ATVP) najkasneje do 30. 12. 2016.

Seznam splošnih aktov: 

- Osnutek Sklepa o naložbah pokojninskega sklada

- Osnutek Sklepa o spremembah in dopolnitvah sklepa o pravilih upravljanja vzajemnega pokojninskega sklada in krovnega pokojninskega sklada

Osnutek Sklepa o spremembah in dopolnitvah sklepa o poročanju upravljavca vzajemnega pokojninskega sklada in krovnega pokojninskega sklada (priloga MATRIKA)Nazaj

Certifikati