Javni odziv ATVP na poziv ZPS k izvajanju nadzora ponudnikov cenikov trgovalnih računov

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) je prejela javni poziv Zveze potrošnikov Slovenije (ZPS) k izvedbi nadzora nad zakonitostjo zaračunavanja nadomestil pri ponudnikih trgovalnih računov.

Avtentično razlago četrtega odstavka 48. člena Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP-1) je Državni zbor izglasoval 22. novembra, objavljena pa je bila 25. novembra v Uradnem listu RS št. 74/16 in je tudi v postopku ustavnopravne presoje. ATVP je takoj po objavi avtentične razlage začela izvajati nadzor v borznoposredniških družbah in bankah, na kar je opozorila že v sporočilu za javnost takoj po izglasovani avtentični razlagi v Državnem zboru, in bo v primeru kršitev izrekla potrebne nadzorne ukrepe. ATVP zato zavrača navedbe ZPS, da ATVP ne ukrepa oz. ukrepa prepočasi.

Opaziti je, da ZPS kot neodvisna in neprofitna organizacija, ki naj bi slovenskim potrošnikom omogočala boljše in varnejše nakupe, v primeru ukinitve registrskih računov in prenosa le-teh na trgovalne račune pri borznoposredniških družbah in bankah te ponudnike postavlja v slabo luč in napotuje imetnike vrednostnih papirjev manjših vrednosti na alternativno rešitev Vseslovenskega združenja malih delničarjev (VZMD). Pri tem pa (za razliko od ostalih ponudnikov) ni mogoče nikjer zaslediti stroškov pristopa k VZMD, niti najbolj pomembnega dejstva za vlagatelja oz. potrošnika – da je ta t.i. alternativna rešitev tvegana in da ni pod nadzorom regulatorja. Če je ZPS lahko preučila cenike borznoposredniških družb in bank, ki imajo dovoljenje ATVP za opravljanje investicijskih storitev in poslov in so pod nadzorom ATVP, bi bilo smotrno in v prid potrošniku, če bi bili na enak način razkriti stroški vseh ponudnikov, tudi in predvsem takih, ki niso nadzorovani.Nazaj

Certifikati