Odziv ATVP na sprejeto avtentično razlago četrtega odstavka 48. člena ZNVP-1

Državni zbor je sprejel avtentično razlago četrtega odstavka 48. člena Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP-1), ki omejuje stroške vodenja in vzdrževanja trgovalnega računa na 0,5-odstotka povprečne vrednosti delnic na računu. Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) bo izvajala nadzor nad borznoposredniškimi družbami in bankami in zagotavljala, da se bodo le-te uskladile z avtentično razlago.

ATVP ob sprejetju avtentične razlage opozarja na povečana tveganja, ki bodo nastala ob vodenju računov tistih strank, ki imajo nizke portfelje, saj borznoposredniške družbe in banke ne bodo zmogle pokrivati stroškov, ki jim nastanejo zaradi vodenja računa takih strank in bodo lahko stranke zavračale oz. jim odpovedale obstoječe pogodbe.

Posledično bodo vlagatelji iskali alternativne rešitve, ki se pojavljajo na trgu v obliki shem, ki niso regulirane oziroma nadzorovane s strani ATVP. Takšne sheme vlagateljem ne nudijo primerne zaščite proti zlorabam in ne zapadejo pod sistem jamstva za terjatve vlagateljev. Prav tako so stroški, ki jih bo moral vlagatelj nositi v primeru pristopa k takšni shemi ali rešitvi, lahko precej višji kot so tisti, ki jih za podobne, a bolj varne rešitve zagotavljajo borznoposredniške družbe in banke, ki imajo dovoljenje za opravljanje investicijskih storitev in poslov in so pod nadzorom ATVP.Nazaj

Certifikati