Dovoljenja

Subjekti, ki potrebujejo dovoljenje po MiFID II:

a.) Investicijska podjetja:

- Člen 5 in 7 MiFID II (predmet prenosa v ZTFI)
- ESMA register (MiFID investment firms)


b.) Regulirani trgi:

- Seznam reguliranih po 56. členu MiFID II (predmet prenosa v ZTFI)

- LJSE

- ESMA register  (MiFID II/MiFIR TV/SI/DRSP)


c.) MTF in OTF:

-
Si.Enter

- MTF in OTF člen 18(10) MiFID II

- Izvedbena uredba (EU) 2016/824

- ESMA MTF register  (MiFID II/MiFIR TV/SI/DRSP)

 
d.) Register OBPZ:

-  člen 29(3) MiFID II

- ATVP register OBPZ

- ESMA register (Tied Agents)


e.) Za neposredno opravljanje investicijskih storitev in poslov:

- Delegirana uredba (EU) 2017/1018

- ATVP register 


f.) Ustanovitev podružnice investicijskega podjetja države članice:

- Delegirana uredba (EU) 2017/1018

 

g.) Dovoljenja izvajalcem storitev sporočanja podatkov (APA, CTP, ARM):

- Delegirana uredba (EU) 2017/571 in Delegirana uredba (EU) 2018/63

- ESMA register (MiFID II/MiFIR TV/SI/DRSP)

Certifikati