ESMA Q&A

Namen Q&A je, da se zbira in obravnava vprašanja zainteresirane javnosti in z odgovori zagotovi dosledno in učinkovito uporabo zakonodajnih aktov, ki so v pristojnosti ESMA. Vse v zvezi z ESMA Q&A najdete na tej povezavi.

ESMA redno objavlja in posodablja Q&A s področja direktive MiFID. Ker gre za obsežno direktivo v zvezi s katero je bilo že do sedaj na ESMA naslovljeno veliko vprašanj, jih je ESMA razdelila v dva sklopa, in sicer v zvezi z varstvom vlagateljev in sekundarnimi trgi.

Certifikati