Vprašanja in odgovori

Ta rubrika je namenjena vprašanjem in odgovorom (Q&A), ki jih izda organ ESMA (izključno v angleškem jeziku) in ki jih je/bo ATVP prejela od borznoposredniških družb in bank v zvezi z izvajanjem MiFID II/MiFIR.

 

Certifikati