Smernice

Namen smernic, ki jih izda ESMA, namenjene pristojnim organom ali udeležencem na trgu je vzpostavitev učinkovitih nadzornih praks in poenotenju izvajanja zakonodaje na področju EU. Pristojni organi in udeleženci na finančnem trgu si na vsak način prizadevajo za spoštovanje smernic.

Smernice postanejo zavezujoče v Republiki Sloveniji, ko se ATVP s sklepom opredeli, ali bo smernice spoštovala v celoti ali delno. Sklep se objavi v Uradnem listu RS.

Na področju MiFID II/MiFIR je ESMA izdala naslednje smernice:

- Smernice o navzkrižni prodaji (v uporabi v RS od 3.1.2018)

- Smernice o kompleksnih dolžniških instrumentih in strukturiranih vlogah (v uporabi v RS od 3.1.2018)

- Smernice za oceno znanja in usposobljenosti (v uporabi v RS od 3.1.2018)

Smernice iz direhtive MiFID si lahko ogledate na tej povezavi. 

 

Certifikati