Vodstvo Agencije

 
V. d. direktorja
Anka Čadež

Anka Čadež, rojena 16. maja 1966 v Kranju, je diplomirala leta 1991 na Pravni fakulteti v Ljubljani.

Leta 1994 je opravila pravosodni izpit.

Leta 1991 se je kot pripravnica zaposlila v podjetju Dinos d.d. in se po končanem pripravništvu v gospodarstvu zaposlila še kot sodna pripravnica na Višjem sodišču v Ljubljani. Po opravljenem pravosodnem izpitu leta 1994 je kariero nadaljevala kot strokovna sodelavka na Okrajnem sodišču v Ljubljani. Leta 1996 se je kot pravna svetovalka zaposlila na Skladu Republike Slovenije za razvoj oziroma Slovenski razvojni družbi d.d. Leta 2001 je svojo kariero nadaljevala kot sekretarka v vodstvu Direktorata za javno premoženje na Ministrstvu za finance. Od julija 2008 je bila zaposlena na Agenciji kot namestnica direktorja in vodja sektorja kapitalskega trga. V začetku leta 2009 je bila imenovana za članico Poravnalnega odbora izvedencev za preizkus menjalnega razmerja iz drugega odstavka 609. člena ZGD-1. Kot namestnica direktorja je sodelovala tudi v  treh odborih IOSCO in sicer v Presidential Committee, Emerging Markets Committee and European Regional Committee. Od leta 2014 je članica Sveta Agencije za javni nadzor nad revidiranjem.

Dne 12.3.2015 jo je Vlada RS imenovala za vršilko dolžnosti direktorja Agencije za trg vrednostnih papirjev. Po svoji funkciji je tudi predsednica Sveta Agencije za trg vrednostnih papirjev, redna članica ESMA in sodeluje pri delu Odbora nadzornikov (Board of Supervisors). Prav tako sodeluje v treh odborih IOSCO in sicer v Presidential Committee, Emerging Markets Committee and European Regional Committee, v katerih je sodelovala že kot namestnica direktorja.
           
Anka Čadež aktivno govori angleško, srbsko in hrvaško.

 
Namestnik direktorja
mag. Primož Pinoza

Mag. Primož Pinoza, rojen 4. maja 1968, je diplomiral leta 1994 na Fakulteti za elektrotehniko in računalništvo.

Leta 1998 je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani magistriral z nalogo Življenjski cikel projektov v javnem podjetju Slovenske železnice d.d.

Mag. Primož Pinoza je pridobival izkušnje s področja kapitalskih trgov kot član in predsednik uprave borznoposredniške družbe in svetovalec Agencije za trg vrednostnih papirjev. Od oktobra 2008 je zaposlen na Agenciji kot namestnik direktorja in vodja sektorja za nadzor.

Mag. Primož Pinoza aktivno govori angleško, srbsko in hrvaško.

 
Namestnik direktorja
Marko Vozelj

Marko Vozelj, rojen 15. februarja 1964 v Ljubljani, je diplomiral leta 1989 na Pravni fakulteti v Ljubljani.

Leta 1992 je opravil pravosodni izpit.

Leta 1989 se je zaposlil kot pripravnik na Višjem sodišču v Ljubljani. Po opravljenem pravosodnem izpitu je leta 1992 nadaljeval kariero kot pravni svetovalec v družbi SKB Nepremičnine & Leasing d.o.o., Ljubljana. Leta 2003 se je zaposlil na Agenciji za trg vrednostih papirjev, sprva kot svetovalec direktorja, nato kot svetovalec Agencije, od maja 2008 pa kot namestnik direktorja ter vodja pravnega sektorja. V začetku leta 2009 je bil imenovan za člana Poravnalnega odbora izvedencev za preizkus menjalnega razmerja iz drugega odstavka 609. člena ZGD-1.

Marko Vozelj aktivno govori angleško, srbsko in hrvaško.

Pomočnik direktorja
Primož Damjanovič
           

Primož Damjanovič, rojen 24. septembra 1976 v Celju, je diplomiral leta 2000 na Ekonomski fakulteti v Ljubljani.

Po opravljeni diplomi se je zaposlil v Sektorju za finančni sistem Ministrstva za finance. Od leta 2003 je zaposlen na Agenciji za trg vrednostih papirjev (ATVP), kjer je sprva kot svetovalec, nato pa kot svetovalec direktorja opravljal naloge s področja regulacije investicijskih in pokojninskih skladov. Izkušnje s področja regulacije in nadzora je pridobival na številnih usposabljanjih doma in v tujini, nekaj mesecev pa je služboval tudi pri angleškem regulatorju finančnih storitev (FSA).

Od junija 2008 je pomočnik direktorja ATVP in vodja Sektorja skladov, ki je zadolžen za regulacijo investicijskih in vzajemnih pokojninskih skladov. V času službovanja na ATVP je vodil številne projekte med drugim uvedbo krovnih skladov s podskladi, uvedbo alternativnih skladov, informacijsko prenovo poročanja družb za upravljanje in njeno integracijo z Banko Slovenije, razvoj in implementacijo uporabniku prijazne zakonodaje t.i. e-ZISDU-2 in uvedbo krovnih pokojninskih skladov življenjskega cikla. Je član ekspertne skupine za upravljanje premoženja (IMSC), ki deluje v okviru Evropske agencije za trg vrednostnih papirjev (ESMA). Primož Damjanovič je tudi predsednik Izpitnega odbora s področja trženja enot investicijskih skladov in strokovni redaktor za angleški jezik. Je avtor oziroma soavtor strokovnih publikacij in občasni predavatelj na raznih strokovnih srečanjih doma in v tujini.