Zakonodaja

Na tem mestu so objavljeni veljavni predpisi s področja MiFID II/MiFIR. Poleg direktive in uredbe so objavljeni števlini podzakonski akti v obliki delegiranih in izvedbenih uredb ter smernice, ki jih izda organ ESMA.

Direktiva in uredba

Regulativni in izvedbeni tehnični standardi

Smernice ESMA

Certifikati