e-ZUAIS

Na tem mestu se nahaja besedilo Zakona o upravljavcih alternativnih investicijskih skladov (ZUAIS), dopolnjeno s povezavami na splošne akte, sprejete na njegovi podlagi, evropsko zakonodajo, komentarje Agencije in stališča Sveta Agencije. Komentarji Agencije, objavljeni v tem dokumentu, niso uradna stališča Sveta Agencije in služijo kot delovni pripomoček.

VSTOP: e-ZUAIS


Na tem mestu lahko dostopate tudi do Sklepa o ključnih elementih investicijskega sklada ter tipih in vrstah investicijskih skladov, sprejetega na podlagi ZISDU-3, ki opredeljuje ključne elemente vseh investicijskih skladov, vključno z alternativnimi investicijskimi skladi, za katere se uporablja ZUAIS. Besedilo sklepa je dopolnjeno s povezavami na evropsko zakonodajo, komentarji Agencije in stališči Sveta. Komentarji Agencije, objavljeni v tem dokumentu, niso uradna stališča Sveta Agencije in služijo kot delovni pripomoček.

VSTOP: e-Sklep o ključnih elementih investicijskega sklada ter tipih in vrstah investicijskih skladov

Certifikati