4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov

 

Najpogosteje zahtevane informacije po tematskih sklopih:

    • zapisniki sej strokovnega sveta Agencije (z izločenimi informacijami oziroma podatki, ki niso informacije javnega značaja)

 

Informacije javnega značaja - v celoti

Certifikati