1. Osnovni podatki

Naziv institucije:  Agencija za trg vrednostnih papirjev
                                   
Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana
           
Telefon: 01 28 00 400
                       
Telefaks: 01 28 00 430
           
Elektronski naslov:  
Odgovorna oseba: mag. Miloš Čas, direktor
Datum zadnje spremembe: 22. 3. 2018
Spletni naslov: www.a-tvp.si

Informacije javnega značaja - v celoti
Certifikati