1. Osnovni podatki

Naziv institucije:  Agencija za trg vrednostnih papirjev,
Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana

Telefon: 01 28 00 400
Telefaks: 01 28 00 430
Elektronski naslov:  
Odgovorna oseba: dr. Damjan Žugelj, direktor
Datum zadnje spremembe: 28.11. 2014
Spletni naslov: www.a-tvp.si


Informacije javnega značaja - v celoti