Osebna izkaznica

 

Organizacija:   Agencija za trg vrednostnih papirjev
Okrajšava imena:  ATVP
Sedež: Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana, Slovenija
Ustanovitev: 13. 3. 1994 (z uveljavitvijo Zakona o trgu vrednostnih papirjev)
Direktor: mag. Miloš Čas
Telefon: + 386 1 280 04 00
Telefaks: + 386 1 280 04 30
Elektronska pošta:
Spletna stran: www.atvp.si
Matična številka: 5833566
Davčna številka: 43586350 
TRR: 01100-6370164245
 IBAN:  SI56 0110 0637 0164 245
SWIFT: BSLJSI2X
Certifikati