Centralno depotna družba


Subjekt z dovoljenjem agencije

Naslov

Telefon / Faks / WWW

KDD - CENTRALNA KLIRINŠKO DEPOTNA DRUŽBA, d.d.  Tivolska 48, Ljubljana

telefon: 01/ 307 35 00
faks: 01/ 307 35 07
www.kdd.si


Certifikati