Večji tekst Manjši tekst Natisni

Agencija za trg vrednostnih papirjev

Poljanski nasip 6
1000 Ljubljana
Slovenija

Tel.: +386 (0)1 280 04 00
Faks: +386 (0)1 280 04 30
email

Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8.00 in 16.00 uro

Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8.00 in 15.00 uro, razen na delovna dneva 24.12. in 31.12. od 8.00 do 13.00 ure

Podpora pri poročanju
email

MiFID II/MiFIR
Prodaja na kratko
EMIR
e-Zakonodaja
Slovar pojmov

Denarne verige
Denarne verige

Aktualne novice

Druga obsodba za zlorabo notranjih informacij

Danes objavljeno

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) pozdravlja odločitev, ki jo je tik pred zastaranjem kazenskega postopka zoper Marka Kryžanowskega zaradi zlorabe notranjih informacij sprejelo Višje sodišče RS v Ljubljani. Gre za drugo obsodilno sodbo zaradi zlorabe notranjih informacij, izrečeno v zadnjem letu. Sodba daje pozitiven signal slovenskemu kapitalskemu trgu in svarilo pred tovrstnimi dejanji. Za ATVP kot nadzornika trga finančnih instrumentov pa pomeni potrditev njenega pravnega naziranja in usmeritev glede nadzora nad tovrstnimi dejanji. ... >več

Ustavno sodišče RS odločilo: določba prvega odstavka 243. člena KZ ni bila v neskladju z Ustavo

10.04.2018

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) je prejela odločbo Ustavnega sodišča RS v postopku za oceno ustavnosti prvega odstavka 243. člena Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 95/04 – uradno prečiščeno besedilo; KZ), začetem na zahtevo Višjega sodišča v Ljubljani. Ustavno sodišče RS je odločilo, da prvi odstavek 243. člena KZ ni bil v neskladju z Ustavo.... >več

ESMA sprejela sklep o prepovedi binarnih opcij in omejitvi trgovanja s CFD-ji za male vlagatelje

27.03.2018

Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) je z namenom večje zaščite malih vlagateljev sprejel sklep o sprejetju ukrepov prepovedi trženja, razširjanja ali prodaje binarnih opcij in pogodb na razliko (CFD-jev), vključno z valutnim trgovanjem forex, malim vlagateljem v vsej Evropski uniji. Navedeni ukrepi, ki jih ESMA sprejela v skladu s 40. členom Uredbe o trgu finančnih instrumentov (Uredba 600/2014 – MiFIR), bodo veljali tri mesece, po izteku tega obdobja pa bodo morda podaljšani.... >več

Prenos finančnih instrumentov, drugega premoženja in vodenja računov strank GBD BPD na BKS Bank AG

23.03.2018

GBD Gorenjska borznoposredniška družba, d. d. (GBD) je na podlagi sklepa skupščine z dne 14. 2. 2018 začela s postopki za prenehanje opravljanja investicijskih storitev in poslov skladno s 159. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov. V okviru teh je GBD z BKS Bank AG sklenila pogodbo, na podlagi katere bo predvidoma konec aprila 2018 prenesla finančne instrumente in drugo premoženje strank, ki ga upravlja, vodenje računov nematerializiranih vrednostnih papirjev in opravljanje drugih storitev, ki jih opravlja za stranke, na BKS Bank AG, Bančno podružnico, Ljubljana. Za vse stranke, ki imajo v GBD odprt trgovalni račun ali sredstva na individualnem upravljanju, bo prenos brezplačen in jim v zvezi z njim ne bo potrebno storiti ničesar. ... >več

Razpis drugega izpitnega roka za opravljanje preizkusa znanja s področja trženja enot investicijskih skladov v letu 2018

19.03.2018

V letu 2018 bo drugi izpitni rok za opravljanje preizkusa strokovnega znanja, potrebnega za trženje enot investicijskih skladov v Republiki Sloveniji, potekal dne 19. 11. 2018. ... >več

Ustavno sodišče RS razveljavilo določbo ZNVP-1 o omejitvi stroškov vodenja trgovalnega računa fizičnih oseb

05.03.2018

Ustavno sodišče RS je na podlagi pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti prve, druge in tretje povedi četrtega odstavka 48. člena Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP-1) z odločbo z dne 7. 2. 2018 razveljavilo prvo in drugo poved četrtega odstavka 48. člena ZNVP-1 ter zavrglo pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti tretje povedi četrtega odstavka 48. člena ZNVP-1.... >več

Objava sklepov o uporabi smernic evropskih nadzornikov v Uradnem listu RS

27.02.2018

V Uradnem listu RS, št. 12/2018 z dne 26. 2. 2018, sta bila objavljena Sklep o uporabi skupnih smernic na podlagi členov 17 in 18(4) Direktive (EU) 2015/849 o poenostavljenem in okrepljenem skrbnem preverjanju strank in dejavnikih, ki bi jih kreditne in finančne institucije morale upoštevati pri oceni tveganja pranja denarja in financiranja terorizma, povezanega s posameznimi poslovnimi odnosi in občasnimi transakcijami in Sklep o uporabi Smernic ESMA o upravljalnem organu upravljavcev trga in izvajalcev storitev sporočanja podatkov... >več

ESMA, EBA in EIOPA opozarjajo potrošnike na tveganja v zvezi s kriptovalutami

12.02.2018

Evropski finančni nadzorniki (Evropski bančni nadzornik – EBA, Evropski nadzornik za vrednostne papirje in trge – ESMA in Evropski nadzornik za zavarovanja in poklicne pokojnine – EIOPA) so izdali skupno opozorilo glede velikih tveganj pri nakupu ali posedovanju kriptovalut. ... >več

Arhiv novic
Certifikati