Večji tekst Manjši tekst Natisni

Agencija za trg vrednostnih papirjev

Poljanski nasip 6
1000 Ljubljana
Slovenija

Tel.: +386 (0)1 280 04 00
Faks: +386 (0)1 280 04 30
email

Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8.00 in 16.00 uro

Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8.00 in 15.00 uro, razen na delovna dneva 24.12. in 31.12. od 8.00 do 13.00 ure


Denarne verige
Denarne verige

Aktualne novice

Nova funkcionalna specifikacija za elektronsko poročanje zavezancev o transakcijah s finančnimi instrumenti

17.03.2017

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) je pripravila novo funkcionalno specifikacijo za elektronsko poročanje zavezancev o transakcijah s finančnimi instrumenti. Ta vsebuje funkcionalne in tehnične specifikacije sistema za poročanje ter druge dokumente, ki zavezancem za poročanje služijo kot pripomoček za ustrezno in pravilno izvedbo poročanja o transakcijah s finančnimi instrumenti. ... >več

Razpis za prosti delovni mesti

17.03.2017

Agencija za trg vrednostnih papirjev vabi k sodelovanju dva nova sodelavca za delovno mesto Področni sekretar v Sektorju za nadzor... >več

Svet ATVP se je seznanil z osnutkom Sprememb in dopolnitev Tarife o taksah in nadomestilih

16.03.2017

Svet Agencije za trg vrednostnih papirjev (Svet ATVP) se je na svoji seji, dne 15. 3. 2017, seznanil z osnutkom Sprememb in dopolnitev Tarife o taksah in nadomestilih. ... >več

Objava splošnih aktov s področja ZPIZ-2 v Uradnem listu RS

13.03.2017

V Uradnem listu RS, št. 12/17, so bili dne 10. 3. 2017 objavljeni naslednji splošni akti, izdani na podlagi Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2): ... >več

Svet ATVP se je seznanil z osnutkom splošnega akta s področja ZISDU-3 ter sprejel tri splošne akte s področja ZPIZ-2

08.03.2017

Svet Agencije za trg vrednostnih papirjev (Svet ATVP) se je na seji, dne 8. 3. 2017, seznanil z osnutkom Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ključnih elementih investicijskega sklada ter tipih in vrstah investicijskih skladov. Na isti seji je Svet ATVP sprejel tudi tri splošne akte s področja Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2)... >več

Razpis naslednjega izpitnega roka za preizkus strokovnih znanj, potrebnih za opravljanje poslov borznega posrednika

24.02.2017

Naslednji preizkus strokovnih znanj za pridobitev dovoljenja za opravljanje poslov borznega posrednika (t.i. brokerski izpit) bo potekal v četrtek, dne 6.4.2017. ... >več

Prenova pravil na finančnih trgih EU, ki jih vzpostavljata direktiva MiFID II in uredba MIFIR

17.02.2017

V Agenciji za trg vrednostnih papirjev (ATVP) potekajo intenzivne priprave na uvedbo spremembe pravil, ki jih na slovenski trg finančnih instrumentov 3. 1. 2018 prinašata Direktiva o trgih finančnih instrumentov (2014/65/EU – MiFID II) in Uredba o trgih finančnih instrumentov (600/2014 – MIFIR)... >več

Italijanski nadzornik CONSOB opozarja na vse večjo ponudbo tveganih finančnih naložb

15.02.2017

CONSOB (Commissione Nazionale per la Societá e la Borsa), italijanski nadzornik finančnega trga, je na svoji spletni strani objavil opozorilo malim vlagateljem, naj bodo previdni pri sklepanju tveganih poslov, povezanih predvsem z novimi visoko špekulativnimi, tveganimi in kompleksnimi finančnimi naložbami, kot so finančne pogodbe na razliko (CFD), binarne opcije in promptni spot forex posli, ki so se v zadnjih letih močno razširili v EU, tudi v Italiji.... >več

Prehod slovenskega poravnalnega sistema na poravnalno platformo TARGET2-Securities

07.02.2017

Člani slovenskega poravnalnega sistema so se dne 6. 2. 2017 uspešno vključili v enotno tehnično platformo Evrosistema za poravnavo vrednostnih papirjev TARGET2-Securities (T2S). Vključitev v T2S predstavlja višjo stopnjo integracije in harmonizacije slovenskega okolja z evropskim pri poslovanju z vrednostnimi papirji ter omogoča povezavo članov KDD – Centralne klirinško depotne družbe (KDD) s T2S. ... >več

Arhiv novic