Obrazci

V tej rubriki se nahajajo obrazci za poročanje na podlagi Direktive o razkrivanju nadzorovanih informacij in Direktive o prepovedanih dejanjih zlorabe trga. Obrazci so na eni strani namenjeni poročanju Agenciji z namenom opravljanja nadzora nad prepovedanimi ravnanji zlorab trga ter na drugi strani poročanju, katerega posledica je obveščanje investicijske javnosti o nadzorovanih informacijah.

Poleg navedenih so objavljene tudi Zahteve za izdajo dovoljenja za opravljanje poslov borznega posrednika, funkcije člana uprave BPD, DZU, Zahteva za izdajo dovoljenja za trženje enot investicijskih skladov, Zahteva za izdajo obvestila o poteku postopka (točka b prvega odstavka 13.1 člena ZJShemRS), Popis predane dokumentacije glede na zahtevo Agencije, Priloga za letno oceno tveganja, Prodaja na kratko (Short selling) in Zahteva za vpis v register upravljavcev alternativnih investicijskih skladov.

Certifikati