Podatkovno ogledalo

V rubriki Podatkovno ogledalo so objavljeni podatki o poslovanju vzajemnih skladov oziroma podskladov, investicijskih družb, vzajemnih pokojninskih skladov in podatki o stanju naložb in neto vplačilih rezidentov v delnice oz. v enote premoženja investicijskih skladov iz držav članic EU, z dovoljenjem za trženje v Republiki Sloveniji. Dostopna pa so tudi poročila o stanju na trgu vrednostnih papirjev.

Za vzajemne sklade oziroma podsklade, investicijske družbe in vzajemne pokojninske sklade objavljamo podatke o sestavi premoženja. Poleg tega pa so za vzajemne sklade oziroma podsklade dostopni tudi agregirani podatki o neto vplačilih in številu vlagateljev, za investicijske družbe podatki o število delničarjev in za vzajemne pokojninske sklade podatki o vplačani čisti premiji in številu članov.

Certifikati