Anketa o zadovoljstvu uporabnikov z delom Agencije za trg vrednostnih papirjev


 1. Kako ste na splošno zadovoljni z Agencijo za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju: Agencija)?
  1 - Zelo nezadovoljni 2 - Nezadovoljni 3 - Niti zadovoljni niti nezadovoljni 4 - Zadovoljni 5 - Zelo zadovoljni
 2. Kako ste bili zadovoljni z delom Agencije v letu 2016?
  1 - Zelo nezadovoljni 2 - Nezadovoljni 3 - Niti zadovoljni niti nezadovoljni 4 - Zadovoljni 5 - Zelo zadovoljni
 3. Ali ste zadovoljni z uradnimi urami Agencije?
  1 - Zelo nezadovoljni 2 - Nezadovoljni 3 - Niti zadovoljni niti nezadovoljni 4 - Zadovoljni 5 - Zelo zadovoljni
 4. Kako ste zadovoljni s strokovnostjo odgovorov Agencije na vaša vprašanja?
  1 - Zelo nezadovoljni 2 - Nezadovoljni 3 - Niti zadovoljni niti nezadovoljni 4 - Zadovoljni 5 - Zelo zadovoljni
 5. Kako ste zadovoljni z odzivnim časom, v katerem ste od Agencije prejeli povratno informacijo na vaše vprašanje?
  1 - Zelo nezadovoljni 2 - Nezadovoljni 3 - Niti zadovoljni niti nezadovoljni 4 - Zadovoljni 5 - Zelo zadovoljni
 6. Kako ste zadovoljni z delom in strokovnostjo nadzora na terenu?
  1 - Zelo nezadovoljni 2 - Nezadovoljni 3 - Niti zadovoljni niti nezadovoljni 4 - Zadovoljni 5 - Zelo zadovoljni
 7. Kako ste zadovoljni s časom trajanja nadzora na terenu (od časa prihoda do časa odhodov nadzornikov na terenu)?
  1 - Zelo nezadovoljni 2 - Nezadovoljni 3 - Niti zadovoljni niti nezadovoljni 4 - Zadovoljni 5 - Zelo zadovoljni
 8. Kako ste zadovoljni z načinom komunikacije nadzornikov na terenu?
  1 - Zelo nezadovoljni 2 - Nezadovoljni 3 - Niti zadovoljni niti nezadovoljni 4 - Zadovoljni 5 - Zelo zadovoljni
 9. Kako ste zadovoljni z vsebino spletne strani Agencije (www.a-tvp.si)?
  1 - Zelo nezadovoljni 2 - Nezadovoljni 3 - Niti zadovoljni niti nezadovoljni 4 - Zadovoljni 5 - Zelo zadovoljni
 10. Kako ste zadovoljni z izgledom in uporabniško izkušnjo spletne strani Agencije (www.a-tvp.si)?
  1 - Zelo nezadovoljni 2 - Nezadovoljni 3 - Niti zadovoljni niti nezadovoljni 4 - Zadovoljni 5 - Zelo zadovoljni
Certifikati