Anketa o zadovoljstvu uporabnikov z delom Agencije za trg vrednostnih papirjev v letu 2017


 1. Kako ste na splošno zadovoljni z Agencijo za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju: ATVP)?
  1 - Zelo nezadovoljni 2 - Nezadovoljni 3 - Niti zadovoljni niti nezadovoljni 4 - Zadovoljni 5 - Zelo zadovoljni
 2. Kako ste bili zadovoljni z delom ATVP v letu 2017?
  1 - Zelo nezadovoljni 2 - Nezadovoljni 3 - Niti zadovoljni niti nezadovoljni 4 - Zadovoljni 5 - Zelo zadovoljni
 3. Ali ste zadovoljni z uradnimi urami ATVP?
  1 - Zelo nezadovoljni 2 - Nezadovoljni 3 - Niti zadovoljni niti nezadovoljni 4 - Zadovoljni 5 - Zelo zadovoljni
 4. Ali ste zadovoljni s strokovnostjo odgovorov ATVP na vaša vprašanja, ki ste jih v preteklem letu zastavili ATVP?
  1 - Zelo nezadovoljni 2 - Nezadovoljni 3 - Niti zadovoljni niti nezadovoljni 4 - Zadovoljni 5 - Zelo zadovoljni
 5. Kako ste zadovoljni z odzivnim časom, v katerem ste od ATVP prejeli povratne informacije na vaša vprašanja?
  1 - Zelo nezadovoljni 2 - Nezadovoljni 3 - Niti zadovoljni niti nezadovoljni 4 - Zadovoljni 5 - Zelo zadovoljni
 6. Kako ste zadovoljni z uporabniško izkušnjo spletne strani ATVP?
  1 - Zelo nezadovoljni 2 - Nezadovoljni 3 - Niti zadovoljni niti nezadovoljni 4 - Zadovoljni 5 - Zelo zadovoljni
 7. Kako ste zadovoljni z vsebino spletnih strani ATVP?
  1 - Zelo nezadovoljni 2 - Nezadovoljni 3 - Niti zadovoljni niti nezadovoljni 4 - Zadovoljni 5 - Zelo zadovoljni
 8. Kako ste zadovoljni s preglednostjo spletnih strani ATVP?
  1 - Zelo nezadovoljni 2 - Nezadovoljni 3 - Niti zadovoljni niti nezadovoljni 4 - Zadovoljni 5 - Zelo zadovoljni
Certifikati