Posvetovalni dokument v zvezi z ICO

Posvetovalni dokument v zvezi z urejanjem področja zbiranja sredstev z uporabo tehnologije podatkovnih blokov

Zaradi razmaha zbiranja sredstev z uporabo tehnologije podatkovnih blokov (ICO) in številnih pravnih vprašanj, ki se ob tem porajajo, je Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) pripravila posvetovalni dokument v zvezi z urejanjem področja ICO. Dokument vključuje opredelitev ICO, opozorilo o tveganjih, povezanih z ICO, analizo obstoječega pravnega okvirja ICO v zvezi s pravili, ki sodijo v pristojnost ATVP ter vprašanja za zainteresirano javnost v zvezi z morebitnim sistemskim urejanjem področja ICO v prihodnosti.

Odgovore na posvetovalni dokument je ATVP zbirala do 6.4.2018. Na podlagi prejetih odgovorov bo ATVP oblikovala dokument, ki ga bo objavila v kratkem.

Opozorila v zvezi z ICO
- opozorila

 

 
Certifikati