Zakonodaja

Na tem mestu so objavljeni veljavni zakoni in podzakonski predpisi v obliki neuradnih prečiščenih besedil, ki se nanašajo na delovno področje Agencije. Objavljen je tudi seznam in dostop do pomembnejših direktiv in izvedbenih predpisov Evropske unije, ki ureja področje trga finančnih instrumentov. Poleg omenjenega so za zainteresirano javnost objavljeni tudi predlogi podzakonskih predpisov v javni obravnavi in tisti, ki so bili sprejeti na Svetu Agencije, stališča in priporočila Agencije ter odgovori na pogosta vprašanja.


Spletni naslovi za dostop do pravnih informacij in veljavnih predpisov
:

 

Republike Slovenije 

 

Evropske unije