Večji tekst Manjši tekst Natisni

Agencija za trg vrednostnih papirjev

Poljanski nasip 6
1000 Ljubljana
Slovenija

Tel.: +386 (0)1 280 04 00
Faks: +386 (0)1 280 04 30
email

Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8.00 in 16.00 uro

Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8.00 in 15.00 uro, razen na delovna dneva 24.12. in 31.12. od 8.00 do 13.00 ure

Prijava kršitev
Denarne verige
Denarne verige

Aktualne novice

Svet Agencije za trg vrednostnih papirjev Vladi Republike Slovenije za vršilko dolžnosti direktorja predlaga Anko Čadež

06.03.2015

Svet Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP) je na današnji seji sprejel sklep, da Vladi Republike Slovenije za vršilko dolžnosti direktorja ATVP z dnem 12.3.2015 predlaga Anko Čadež, dosedanjo namestnico direktorja. ... >več

Javna razprava o uniji kapitalskih trgov

19.02.2015

Evropska komisija je z objavo zelene knjige o uniji kapitalskih trgov dne 18.2.2015 začela javno razpravo o vzpostavitvi enotnega evropskega kapitalskega trga. ... >več

Vrhovno sodišče RS zavrglo revizijo družbe Sidora in potrdilo odločbo Upravnega sodišča RS v zadevi Zlati procent

10.02.2015

Agencija za trg vrednostnih papirjev je prejela sklep Vrhovnega sodišča RS, s katerim je le-to zavrglo revizijo družbe Sidora, S.A., (Sidora) zoper sodbo Upravnega sodišča RS, s katero je le-to zavrnilo tožbo zoper odločbo ATVP. S slednjo je ATVP zaradi ugotovljenih pomanjkljivosti zavrnila zahtevo družbe Sidora za potrditev prospekta za prodajo delnic družbe Zlati procent, d.d. javnosti. ... >več

Občasne motnje pri dostopu do spletnih strani in poročilnega sistema ATVP

29.01.2015

Zaradi nadgradnje informacijskega sistema bo v času od petka, 30.1.2015, od 16. ure, do ponedeljka, 2.2. 2015, do 6. ure, prihajalo do občasnih motenj pri dostopu do spletnih strani in poročilnega sistema Agencije za trg vrednostnih papirjev. ... >več

ATVP je v ciljni družbi Elmo nepremičnine, d. d., prepovedala uresničevati glasovalne pravice šestim pravnim osebam

31.12.2014

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) je zaradi kršitve določb Zakona o prevzemih (ZPre-1) v ciljni družbi Elmo nepremičnine, družba za upravljanje z nepremičninami, d.d., prepovedala uresničevati glasovalne pravice družbam M1, finančna družba, d.d., Tovarna elektromateriala Čatež, d.d., DZS, založništvo in trgovina, d.d., Morpheus, podjetje za svetovanje in investiranje, d.o.o., Andotehna, proizvodnja, inženiring in storitve, d.o.o., in MMC & CO, upravljanje z nepremičninami, d.o.o.... >več

Objava Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o poročanju upravljavca vzajemnega pokojninskega sklada in krovnega pokojninskega sklada v Uradnem listu RS

16.12.2014

V Uradnem listu RS je bil dne 15.12.2014 objavljen Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o poročanju upravljavca vzajemnega pokojninskega sklada in krovnega pokojninskega sklada (Ur. l. RS, št. 90/14, str. 10204), ki ga je Svet Agencije za trg vrednostnih papirjev sprejel na svoji seji dne 12.12.2014. ... >več

Objava Sklepa o potrdilu o stanju na osebnem računu, potrdilu o vplačilih, ki jih je plačevalo športno društvo in obrazcu zahteve za izplačilo enot premoženja, vpisanih na osebnem računu zavarovanca v Uradnem listu RS

15.12.2014

V Uradnem listu RS je bil dne 12.12.2014 objavljen Sklep o potrdilu o stanju na osebnem računu, potrdilu o vplačilih, ki jih je plačevalo športno društvo in obrazcu zahteve za izplačilo enot premoženja, vpisanih na osebnem računu zavarovanca (Ur. l. RS, št. 89/14, str. 10099), ki ga je Svet Agencije za trg vrednostnih papirjev sprejel na svoji seji dne 8.12.2014.... >več

Svet Agencije sprejel Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o poročanju upravljavca vzajemnega pokojninskega sklada in krovnega pokojninskega sklada

12.12.2014

Svet Agencije za trg vrednostnih papirjev je na svoji seji, dne 12.12.2014, sprejel Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o poročanju upravljavca vzajemnega pokojninskega sklada in krovnega pokojninskega sklada. ... >več

Svet Agencije sprejel Sklep o potrdilu o stanju na osebnem računu, potrdilu o vplačilih, ki jih je plačevalo športno društvo in obrazcu zahteve za izplačilo enot premoženja, vpisanih na osebnem računu zavarovanca

09.12.2014

Svet Agencije za trg vrednostnih papirjev je na svoji seji, dne 8.12.2014, sprejel Sklep o potrdilu o stanju na osebnem računu, potrdilu o vplačilih, ki jih je plačevalo športno društvo in obrazcu zahteve za izplačilo enot premoženja, vpisanih na osebnem računu zavarovanca.... >več

Arhiv novic