Večji tekst Manjši tekst Natisni

Agencija za trg vrednostnih papirjev

Poljanski nasip 6
1000 Ljubljana
Slovenija

Tel.: +386 (0)1 280 04 00
Faks: +386 (0)1 280 04 30
email

Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8.00 in 16.00 uro

Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8.00 in 15.00 uro, razen na delovna dneva 24.12. in 31.12. od 8.00 do 13.00 ure

Prijava kršitev

Denarne verige
Denarne verige

Aktualne novice

Razpis izpitnega roka za opravljanje preizkusa znanj s področja trženja enot investicijskih skladov v letu 2015

19.09.2014

V letu 2015 bo opravljanje preizkusa znanj s področja trženja enot investicijskih skladov potekalo dne 1. 6. 2015. ... >več

ATVP opozarja delničarje na zakonske roke pri poročanju o spremembah pomembnih deležev

17.09.2014

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) pri nadzoru nad poročanjem o pomembnih deležih v javnih družbah in družbah iz drugega odstavka 4. člena Zakona o prevzemih opaža, da v primeru sklenitve pogodbe z odložnimi pogoji in v primeru korporacijskih dejanj javne družbe, zavezanci za poročanje prepozno obveščajo javno družbo o spremembah pomembnih deležev oziroma si narobe razlagajo trenutek pridobitve oziroma odsvojitve pomembnih deležev v javni družbi.... >več

ESMA objavila izjavo o potencialnih tveganjih, povezanih z vlaganji v CoCo obveznice

01.08.2014

Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) je objavil izjavo, namenjeno predvsem institucionalnim vlagateljem, v kateri navaja tveganja, povezana z vlaganji v pogojno zamenljive obveznice (ang. contingent convertibles instruments) oziroma t. i. CoCo obveznice... >več

ATVP izdala dovoljenje za prevzem ciljne družbe Mercator

29.07.2014

Agencija za trg vrednostnih papirjev je v postopku izdaje dovoljenja za prevzem ciljne družbe Mercator preverila, ali prevzemnik izpolnjuje pogoje iz Zakona o prevzemih. Ker je ugotovila, da zahteva in prospekt prevzemnika izpolnjujeta zakonske pogoje, je družbi Agrokor dne 29.7.2014 izdala dovoljenje za prevzem ciljne družbe Mercator. ... >več

Odvzem dovoljenja bolgarskemu investicijskemu podjetju »Global Markets« OOD

29.07.2014

Bolgarski nadzornik trga finančnih instrumentov Financial Supervision Commission (FSC) je investicijskemu podjetju »Global Markets« OOD dne 14.7.2014 odvzel dovoljenje za opravljanje investicijskih storitev in poslov. ... >več

ESMA vabi k sodelovanju v delovni skupini Securities Markets Stakeholders Group

28.07.2014

Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) je na svojih spletnih straneh objavil vabilo zainteresiranim kandidatom iz območja Evropske unije za sodelovanje v delovni skupini Securities and Markets Stakeholder Group (SMSG). ... >več

Odgovor na članek »Jeza zaradi ustavljene veselice«

11.07.2014

V časopisu Delo je bil dne 11.7.2014 objavljen prispevek »Jeza zaradi ustavljene veselice« v zvezi s privatizacijo državnega premoženja. V njem je avtor dr. Andrej Rus v zvezi s prodajo družbe Mercator zapisal, da je le-ta potekala mimo prevzemne zakonodaje, »…kar je še vedno nepojasnjen fiasko državnega regulatorja Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP).« Agencija za trg vrednostnih papijev (ATVP) očitke avtorja najodločneje zavrača ... >več

Ustavno sodišče RS zavrglo pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti tretjega odstavka 8. člena Zakona o prevzemih in ustavno pritožbo zoper sodbo Vrhovnega sodišča RS, ki ju je vložila družba Aerodrom Ljubljana, d.d.

11.07.2014

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) je prejela sklep Ustavnega sodišča RS, s katerim je le-to zavrglo pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti tretjega odstavka 8. člena Zakona o prevzemih in ustavno pritožbo zoper sodbo Vrhovnega sodišča RS, ki ju je vložila družba Aerodrom Ljubljana, d.d. ... >več

Odgovor na članek »Prevzemi v centru in na periferiji kapitalizma«, objavljen v Sobotni prilogi Dela

09.07.2014

V Sobotni prilogi časopisa Delo je bil dne 5.7.2014 objavljen članek z naslovom »Prevzemi v centru in na periferiji kapitalizma«, v katerem je avtor Andrej Rus v zvezi s prevzemom Mercatorja ter prevzemi na splošno navedel številne netočnosti, ki kažejo na očitno nepoznavanje prevzemne zakonodaje. Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) konkretnih zadev načeloma ne komentira, zato podajamo splošen odgovor na glavne očitke v zvezi s pristojnostmi in delom ATVP. ... >več

Arhiv novic