Večji tekst Manjši tekst Natisni

Agencija za trg vrednostnih papirjev

Poljanski nasip 6
1000 Ljubljana
Slovenija

Tel.: +386 (0)1 280 04 00
Faks: +386 (0)1 280 04 30
email

Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8.00 in 16.00 uro

Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8.00 in 15.00 uro, razen na delovna dneva 24.12. in 31.12. od 8.00 do 13.00 ure

Podpora pri poročanju
Tel.: + 386 (0)1 479 00 90
email

MiFID II/MiFIR
Prodaja na kratko
EMIR
e-Zakonodaja
Slovar pojmov

Denarne verige
Denarne verige

Aktualne novice

ATVP vzpostavila testno okolje za poročanje po Uredbi MiFIR

01.12.2017

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) je s 1. decembrom 2017 vzpostavila testno okolje za poročanje o poslih s finančnimi instrumenti po Uredbi MiFIR. Testiranje poročanja lahko zavezanci za poročanje izvajajo vsaj do 3. 1. 2018, ko bo ATVP predvidoma vzpostavila tudi produkcijsko okolje. ... >več

ATVP objavila nova Navodila za licenciranje KNPVP

23.11.2017

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) je zaradi uveljavitve novih predpisov s področja investicijskih skladov in družb za upravljanje na svoji spletni strani objavila nova Navodila za licenciranje KNPVP, ki so namenjena uporabnikom kot delovni pripomoček. Z njimi je uskladila Navodila za licenciranje UCITS skladov iz leta 2013 z veljavnimi predpisi ter jih nadgradila z rešitvami iz dosedanje prakse. ... >več

Stališče ESMA v zvezi z ICO

13.11.2017

Evropski nadzorni organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) opaža izjemno povečanje primerov zbiranja kapitala z izdajo žetonov – ICO (Intitial Coin Offering), katerih nakup se najpogosteje izvrši s kriptovalutami. ... >več

Svet ATVP se je seznanil z osnutkoma splošnih aktov s področja ZPIZ – 2

09.11.2017

Svet Agencije za trg vrednostnih papirjev (Svet ATVP) se je na seji, dne 9. 11. 2017, seznanil z osnutkom Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o letnem poročilu vzajemnega pokojninskega sklada in krovnega pokojninskega sklada in osnutkom Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o poročanju upravljavca vzajemnega pokojninskega sklada in krovnega pokojninskega sklada... >več

Objava splošnih aktov s področja ZISDU – 3 in ZTFI v Uradnem listu RS

07.11.2017

V Uradnem listu RS, št. 62/2017 z dne 3. 11. 2017, sta bila objavljena Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o poslovanju družbe za upravljanje in Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o pogojih za opravljanje investicijskih in drugih storitev za borznoposredniške družbe. ... >več

ESMA objavila navodila za dostop in prevzem podatkov iz Referenčne baze podatkov o finančnih instrumentih

17.10.2017

Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) je na svojih spletnih straneh objavil Referenčno bazo podatkov o finančnih instrumentih (Financial Instruments Reference Data System – FIRDS) skupaj z navodili za dostop do baze in prenos navedenih podatkov. Podatki iz referenčne baze finančnih instrumentov so objavljeni vnaprej, z namenom, da se tržni udeleženci lahko pripravijo na poročevalske zahteve, ki izhajajo iz uredbe MiFIR in ki se začne uporabljati 3. januarja 2018. ... >več

Opozorilo OFS glede kupovanja, hrambe in vlaganja v virtualne valute

10.10.2017

Zanimanje javnosti za virtualne valute, zlasti kot oblike naložbenega sredstva, se je v zadnjem času izjemno povečalo. Zato Odbor za finančno stabilnost (OFS), ki ga sestavljajo članice Agencija za trg vrednostnih papirjev, Agencija za zavarovalni nadzor, Banka Slovenije in Ministrstvo za finance, uporabnike opozarja na tveganja, ki so jim izpostavljeni, če virtualne valute kupujejo, hranijo ali vanje vlagajo. ... >več

ESMA poziva zavezance za poročanje po MiFID II/MiFIR k pravočasni pridobitvi LEI kode

09.10.2017

Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) je izdal sporočilo za javnost, v katerem zavezance za poročanje po MiFID II/MiFIR opozarja, da pred uveljavitvijo MiFID II izpolnijo storijo vse potrebno za pridobitev LEI kode... >več

Arhiv novic
Certifikati