Večji tekst Manjši tekst Natisni

Agencija za trg vrednostnih papirjev

Poljanski nasip 6
1000 Ljubljana
Slovenija

Tel.: +386 (0)1 280 04 00
Faks: +386 (0)1 280 04 30
email

Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8.00 in 16.00 uro

Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8.00 in 15.00 uro, razen na delovna dneva 24.12. in 31.12. od 8.00 do 13.00 ure

Prijava kršitev

Denarne verige
Denarne verige

Aktualne novice

Odgovor na članek »Jeza zaradi ustavljene veselice«

11.07.2014

V časopisu Delo je bil dne 11.7.2014 objavljen prispevek »Jeza zaradi ustavljene veselice« v zvezi s privatizacijo državnega premoženja. V njem je avtor dr. Andrej Rus v zvezi s prodajo družbe Mercator zapisal, da je le-ta potekala mimo prevzemne zakonodaje, »…kar je še vedno nepojasnjen fiasko državnega regulatorja Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP).« Agencija za trg vrednostnih papijev (ATVP) očitke avtorja najodločneje zavrača ... >več

Ustavno sodišče RS zavrglo pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti tretjega odstavka 8. člena Zakona o prevzemih in ustavno pritožbo zoper sodbo Vrhovnega sodišča RS, ki ju je vložila družba Aerodrom Ljubljana, d.d.

11.07.2014

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) je prejela sklep Ustavnega sodišča RS, s katerim je le-to zavrglo pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti tretjega odstavka 8. člena Zakona o prevzemih in ustavno pritožbo zoper sodbo Vrhovnega sodišča RS, ki ju je vložila družba Aerodrom Ljubljana, d.d. ... >več

Odgovor na članek »Prevzemi v centru in na periferiji kapitalizma«, objavljen v Sobotni prilogi Dela

09.07.2014

V Sobotni prilogi časopisa Delo je bil dne 5.7.2014 objavljen članek z naslovom »Prevzemi v centru in na periferiji kapitalizma«, v katerem je avtor Andrej Rus v zvezi s prevzemom Mercatorja ter prevzemi na splošno navedel številne netočnosti, ki kažejo na očitno nepoznavanje prevzemne zakonodaje. Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) konkretnih zadev načeloma ne komentira, zato podajamo splošen odgovor na glavne očitke v zvezi s pristojnostmi in delom ATVP. ... >več

ATVP ugodila zahtevi družbe SALONIT ANHOVO, d.d. ter odločila, da ji preneha prepoved uresničevanja glasovalnih pravic iz delnic družbe KOMUNALA Nova Gorica d.d.

08.07.2014

Svet Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP) je na seji dne 1. 7. 2014 ugotovil, da je za družbo SALONIT ANHOVO, d.d. prenehala prepoved uresničevanja glasovalnih pravic iz 32,94-odstotnega deleža delnic izdajatelja KOMUNALA Nova Gorica d.d. Navedena prepoved je nastopila na podlagi odločbe ATVP z dne 25. 10. 2013, ki je postala pravnomočna dne 15. 4. 2014, ko je Upravno sodišče Republike Slovenije zavrnilo tožbo zoper omenjeno odločbo. ... >več

ESMA izdala zloženko, v kateri je predstavila spremembe na področju varovanja malih vlagateljev, ki jih uvajata direktiva MiFID II in uredba MiFIR

03.07.2014

Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) je na svojih spletnih straneh objavil zloženko z naslovom »Okrepljeno varstvo malih vlagateljev: MiFID II in MiFIR«, v kateri je predstavil najpomembnejše spremembe na področju varstva malih vlagateljev, ki jih bo prinesla nova direktiva MiFID II. ... >več

Odgovor na javno sporočilo Zveze svobodnih sindikatov Slovenije z dne 24.6.2014

24.06.2014

V zvezi z javnim sporočilom Zveze svobodnih sindikatov Slovenije z naslovom »Čreda prodajnih nojev Mercatorja se le še povečuje« Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) podaja naslednje pojasnilo... >več

Začasen izpad informacijskega sistema ATVP

13.06.2014

Zaradi vzdrževalnih del bo od nedelje, 15. 6. 2014 od 12. ure, do ponedeljka, 16. 6. 2014, do 7. ure, onemogočen dostop do informacijskega sistema ATVP. ... >več

Razpis drugega izpitnega roka za opravljanje preizkusa znanj s področja trženja enot investicijskih skladov v letu 2014

03.06.2014

Drugi rok za opravljanje preizkusa znanj s področja trženja enot investicijskih skladov v letu 2014 je 1. 12. 2014.... >več

ATVP zavrnila zahtevi za izdajo ugotovitvenih odločb o prenehanju mirovanja glasovalnih pravic v ciljnih družbah Aerodrom Ljubljana d. d. in Zavarovalnica Triglav d.d.

29.05.2014

Svet Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP) je sprejel odločbi, s katerima je zavrnil zahtevi za izdajo ugotovitvene odločbe o prenehanju mirovanja glasovalnih pravic v ciljnih družbah Aerodrom Ljubljana, d. d., in Zavarovalnica Triglav, d. d., ker za izdajo navedenih odločb niso bili izpolnjeni pogoji, ki jih določa Zakon o prevzemih ... >več

Arhiv novic