Večji tekst Manjši tekst Natisni

Agencija za trg vrednostnih papirjev

Poljanski nasip 6
1000 Ljubljana
Slovenija

Tel.: +386 (0)1 280 04 00
Faks: +386 (0)1 280 04 30
email

Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8.00 in 16.00 uro

Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8.00 in 15.00 uro, razen na delovna dneva 24.12. in 31.12. od 8.00 do 13.00 ure

Prijava kršitev

Denarne verige
Denarne verige

Aktualne novice

Javni posvet o osnutkih dokumentov ESMA

06.10.2014

ESMA je na svojih spletnih straneh objavila šest novih osnutkov dokumentov.... >več

Poročilni sistem ATVP ponovno deluje

24.09.2014

Tehnične težave pri uporabi sistema za poročanje Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP) so odpravljene. Zavezanci za poročanje, ki včeraj zaradi nedelovanja poročilnega sistema niso mogli oddati poročil, naj poročila oddajo danes. ... >več

Tehnične težave v sistemu za poročanje ATVP

23.09.2014

Poročilni sistem Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP) zaradi tehničnih težav trenutno ne deluje. Napako bomo odpravili v najkrajšem možnem času. ... >več

Razpis izpitnega roka za opravljanje preizkusa znanj s področja trženja enot investicijskih skladov v letu 2015

19.09.2014

V letu 2015 bo opravljanje preizkusa znanj s področja trženja enot investicijskih skladov potekalo dne 1. 6. 2015. ... >več

ATVP opozarja delničarje na zakonske roke pri poročanju o spremembah pomembnih deležev

17.09.2014

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) pri nadzoru nad poročanjem o pomembnih deležih v javnih družbah in družbah iz drugega odstavka 4. člena Zakona o prevzemih opaža, da v primeru sklenitve pogodbe z odložnimi pogoji in v primeru korporacijskih dejanj javne družbe, zavezanci za poročanje prepozno obveščajo javno družbo o spremembah pomembnih deležev oziroma si narobe razlagajo trenutek pridobitve oziroma odsvojitve pomembnih deležev v javni družbi.... >več

ESMA objavila izjavo o potencialnih tveganjih, povezanih z vlaganji v CoCo obveznice

01.08.2014

Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) je objavil izjavo, namenjeno predvsem institucionalnim vlagateljem, v kateri navaja tveganja, povezana z vlaganji v pogojno zamenljive obveznice (ang. contingent convertibles instruments) oziroma t. i. CoCo obveznice... >več

ATVP izdala dovoljenje za prevzem ciljne družbe Mercator

29.07.2014

Agencija za trg vrednostnih papirjev je v postopku izdaje dovoljenja za prevzem ciljne družbe Mercator preverila, ali prevzemnik izpolnjuje pogoje iz Zakona o prevzemih. Ker je ugotovila, da zahteva in prospekt prevzemnika izpolnjujeta zakonske pogoje, je družbi Agrokor dne 29.7.2014 izdala dovoljenje za prevzem ciljne družbe Mercator. ... >več

Odvzem dovoljenja bolgarskemu investicijskemu podjetju »Global Markets« OOD

29.07.2014

Bolgarski nadzornik trga finančnih instrumentov Financial Supervision Commission (FSC) je investicijskemu podjetju »Global Markets« OOD dne 14.7.2014 odvzel dovoljenje za opravljanje investicijskih storitev in poslov. ... >več

ESMA vabi k sodelovanju v delovni skupini Securities Markets Stakeholders Group

28.07.2014

Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) je na svojih spletnih straneh objavil vabilo zainteresiranim kandidatom iz območja Evropske unije za sodelovanje v delovni skupini Securities and Markets Stakeholder Group (SMSG). ... >več

Arhiv novic