Večji tekst Manjši tekst Natisni

Agencija za trg vrednostnih papirjev

Poljanski nasip 6
1000 Ljubljana
Slovenija

Tel.: +386 (0)1 280 04 00
Faks: +386 (0)1 280 04 30
email

Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8.00 in 16.00 uro

Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8.00 in 15.00 uro, razen na delovna dneva 24.12. in 31.12. od 8.00 do 13.00 ure


Denarne verige
Denarne verige

Aktualne novice

Svet ATVP se je seznanil z osnutkom splošnega akta s področja ZTFI

11.05.2017

Svet Agencije za trg vrednostnih papirjev (Svet ATVP) se je na seji, dne 11. 5. 2017, seznanil z osnutkom Sklepa o podrobnejših pravilih obveščanja o izboru matične države članice glede obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij.... >več

Svet ATVP se je seznanil z osnutki 8 splošnih aktov s področja ZISDU-3

26.04.2017

Svet Agencije za trg vrednostnih papirjev (Svet ATVP) se je na svoji seji, dne 26. 4. 2017, seznanil z osnutki osmih splošnih aktov, pripravljenih na podlagi Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-3). ... >več

Objava splošnega akta s področja ZISDU-3 v Uradnem listu RS

12.04.2017

V Uradnem listu RS, št. 16/17 z dne 7. 4. 2017, je bil objavljen Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ključnih elementih investicijskega sklada ter tipih in vrstah investicijskih skladov... >več

ESMA se zavzema za skupen pristop k pravilom za spodbujanje uporabe manjših bonitetnih agencij

11.04.2017

Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) je izdal Nadzorniška navodila pristojnim področnim organom v zvezi z uporabo členov 8c in 8d Uredbe (ES) št. 1060/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o bonitetnih agencijah (Uredba 1060/2009). ... >več

Objava delegiranih aktov Komisije s področja MiFID II/MiFIR v Uradnem listu EU

04.04.2017

V Evropskem Uradnem listu so bili dne 31. 3. 2017 objavljeni delegirani akti Komisije, ki podrobneje urejajo posamezne določbe Direktive o trgih finančnih instrumentov (2014/65/EU – MiFID II) in Uredbe o trgih finančnih instrumentov (600/2014 – MIFIR) ... >več

Svet ATVP sprejel splošni akt s področja ZISDU-3

04.04.2017

Svet Agencije za trg vrednostnih papirjev (Svet ATVP) je na seji, dne 31. 3. 2017, sprejel Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o ključnih elementih investicijskega sklada ter tipih in vrstah investicijskih skladov, pripravljen na podlagi Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-3). ... >več

Nova funkcionalna specifikacija za elektronsko poročanje zavezancev o transakcijah s finančnimi instrumenti

17.03.2017

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) je pripravila novo funkcionalno specifikacijo za elektronsko poročanje zavezancev o transakcijah s finančnimi instrumenti. Ta vsebuje funkcionalne in tehnične specifikacije sistema za poročanje ter druge dokumente, ki zavezancem za poročanje služijo kot pripomoček za ustrezno in pravilno izvedbo poročanja o transakcijah s finančnimi instrumenti. ... >več

Razpis za prosti delovni mesti

17.03.2017

Agencija za trg vrednostnih papirjev vabi k sodelovanju dva nova sodelavca za delovno mesto Področni sekretar v Sektorju za nadzor... >več

Svet ATVP se je seznanil z osnutkom Sprememb in dopolnitev Tarife o taksah in nadomestilih

16.03.2017

Svet Agencije za trg vrednostnih papirjev (Svet ATVP) se je na svoji seji, dne 15. 3. 2017, seznanil z osnutkom Sprememb in dopolnitev Tarife o taksah in nadomestilih. ... >več

Arhiv novic