Večji tekst Manjši tekst Natisni

Agencija za trg vrednostnih papirjev

Poljanski nasip 6
1000 Ljubljana
Slovenija

Tel.: +386 (0)1 280 04 00
Faks: +386 (0)1 280 04 30
email

Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8.00 in 16.00 uro

Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8.00 in 15.00 uro, razen na delovna dneva 24.12. in 31.12. od 8.00 do 13.00 ure


Denarne verige
Denarne verige

Aktualne novice

Motnje pri dostopu do spletnih strani ATVP

20.10.2016

Zaradi vzdrževalnih del na informacijskem sistemu Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP) bo v torek, 25. 10. 2016 med 17. in 24. uro prihajalo do občasnih motenj pri dostopu do spletnih strani ATVP in nacionalnega sistema za poročanje (NRS). ... >več

Svet ATVP se je seznanil in sprejel osnutke 23 splošnih aktov s področja ZTFI

14.10.2016

Svet Agencije za trg vrednostnih papirjev (Svet ATVP) se je na seji, dne 14. 10. 2016, seznanil z osnutki 23 splošnih aktov, pripravljenih na podlagi Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI). ... >več

ATVP podpisala Deklaracijo o sodelovanju z regulatorji v regiji

13.10.2016

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) je včeraj, 12.10.2016, v prostorih ATVP podpisala Deklaracijo o sodelovanju z regulatorji trga kapitala Republike Hrvaške (HANFA), Federacije BiH (Komisija za vrijednostne papire Federacije BiH), Republike Srbske (Komisija za vrijednostne papire Republike Srpske Banja Luka), Okrožje Brčko BiH ... >več

Motnje pri dostopu do spletnih strani ATVP

11.10.2016

Zaradi nadgradnje informacijskega sistema Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP) bo od srede, 12. 10. 2016 od 17. ure do četrtka, 13. 10. 2016 do 6. ure ter od četrtka, 13. 10. 2016 od 18. ure do petka, 14. 10. 2016 do 6. ure prihajalo do občasnih motenj pri dostopu do spletnih strani ATVP... >več

Opozorilo javnosti glede prenosa vrednostnih papirjev z registrskih računov

30.09.2016

Registrski računi, ki jih je za vlagatelje brezplačno vodila Centralna klirinško depotna družba, d.d. (KDD), se za fizične osebe ukinjajo do konca letošnjega leta. Vlagatelji lahko izberejo eno od naslednjih možnosti: ... >več

Informacija o naslednjem izpitnem roku za preizkus strokovnih znanj, potrebnih za opravljanje poslov borznega posrednika

23.09.2016

Naslednji izpitni rok za preizkus strokovnih znanj, potrebnih za opravljanje poslov borznega posrednika (t.i. brokerski izpit) na vseh treh nivojih, bo 6. 4. 2017. ... >več

Razpis prvega roka za opravljanje preizkusa znanja s področja trženja enot investicijskih skladov v letu 2017

20.09.2016

Prvi rok za opravljanje preizkusa znanja s področja trženja enot investicijskih skladov v letu 2017 bo 29. 5. 2017.... >več

ATVP objavila poročilo o delu in poročilo o stanju in razmerah na trgu finančnih instrumentov v letu 2015

20.09.2016

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) je na svojih spletnih straneh objavila Poročilo o delu Agencije za trg vrednostnih papirjev v letu 2015 in Poročilo o stanju in razmerah na trgu finančnih instrumentov v letu 2015... >več

Obsodba zaradi zlorabe notranjih informacij

19.09.2016

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) pozdravlja odločitev Okrajnega sodišča v Ljubljani v zvezi z obsodbo, s katero je bila izrečena pogojna zaporna kazen osmih mesecev s preizkusno dobo dveh let predsedniku VZMD Kristjanu Verbiču zaradi zlorabe notranjih informacij pri trgovanju z delnicami Velane. ... >več

Arhiv novic