Večji tekst Manjši tekst Natisni

Agencija za trg vrednostnih papirjev

Poljanski nasip 6
1000 Ljubljana
Slovenija

Tel.: +386 (0)1 280 04 00
Faks: +386 (0)1 280 04 30
email

Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8.00 in 16.00 uro

Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8.00 in 15.00 uro, razen na delovna dneva 24.12. in 31.12. od 8.00 do 13.00 ure
Aktualne novice

Poljska omejila višino poziva h kritju za izvedene finančne instrumente

23.03.2015

Agencija za trg vrednostnih papirjev je prejela obvestilo Poljskega organa za finančni nadzor o sprejemu nove zakonske določbe v zvezi s pozivom h kritju za izvedene finančne instrumente, uvrščene v trgovanje na Poljskem. ... >več

Vlada RS imenovala Anko Čadež za v.d. direktorja ATVP

16.03.2015

Vlada RS je na svoji seji dne 12.3.2015 na podlagi predloga Sveta Agencije za trg vrednostnih papirjev imenovala dotedanjo namestnico direktorja Anko Čadež za v. d. direktorja Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP). ... >več

Dr. Damjan Žugelj zaključil mandat direktorja ATVP

12.03.2015

Dr. Damjan Žugelj je z včerajšnjim dnem zaključil mandat direktorja Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP) in predsednika Sveta Agencije za trg vrednostnih papirjev. V času mandata dr. Žuglja je ATVP izpeljala številne naloge in postopke ter sprejela posamezne ukrepe, s katerimi je povečala svoj ugled in prepoznavnost v domači in mednarodni javnosti. ... >več

Nova spletna stran ATVP namenjena izobraževanju vlagateljev

09.03.2015

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) v Evropskem tednu denarja (Global Money Week) odpira posebno spletno stran, namenjeno izobraževanju vlagateljev – vlagatelj.atvp.si. Na njej se nahajajo vse osnovne informacije o vlaganju v vrednostne papirje,tveganjih, delovanju finančnih trgov, udeležencih in nadzornikih na finančnem trgu, ki jih (potencialni) vlagatelji potrebujejo, da lahko sprejmejo ustrezne odločitve glede naložb svojih sredstev.... >več

Svet Agencije za trg vrednostnih papirjev Vladi Republike Slovenije za vršilko dolžnosti direktorja predlaga Anko Čadež

06.03.2015

Svet Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP) je na današnji seji sprejel sklep, da Vladi Republike Slovenije za vršilko dolžnosti direktorja ATVP z dnem 12.3.2015 predlaga Anko Čadež, dosedanjo namestnico direktorja. ... >več

Javna razprava o uniji kapitalskih trgov

19.02.2015

Evropska komisija je z objavo zelene knjige o uniji kapitalskih trgov dne 18.2.2015 začela javno razpravo o vzpostavitvi enotnega evropskega kapitalskega trga. ... >več

Vrhovno sodišče RS zavrglo revizijo družbe Sidora in potrdilo odločbo Upravnega sodišča RS v zadevi Zlati procent

10.02.2015

Agencija za trg vrednostnih papirjev je prejela sklep Vrhovnega sodišča RS, s katerim je le-to zavrglo revizijo družbe Sidora, S.A., (Sidora) zoper sodbo Upravnega sodišča RS, s katero je le-to zavrnilo tožbo zoper odločbo ATVP. S slednjo je ATVP zaradi ugotovljenih pomanjkljivosti zavrnila zahtevo družbe Sidora za potrditev prospekta za prodajo delnic družbe Zlati procent, d.d. javnosti. ... >več

Arhiv novic