Večji tekst Manjši tekst Natisni

Agencija za trg vrednostnih papirjev

Poljanski nasip 6
1000 Ljubljana
Slovenija

Tel.: +386 (0)1 280 04 00
Faks: +386 (0)1 280 04 30
email

Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8.00 in 16.00 uro

Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8.00 in 15.00 uro, razen na delovna dneva 24.12. in 31.12. od 8.00 do 13.00 ure

Aktualne novice

Zamik poročanja podatkov po 4. členu Uredbe MAR

25.05.2016

Evropski organ za vrednostne papirje (ESMA) je na svoji spletni strani objavil obvestilo o predvidenem novem datumu uveljavitve Direktive 2014/65/ES (MiFID II) in Uredbe (EU) št. 600/2014 (MiFIR) na 3. januar 2018. Novi datum vpliva tudi na uporabo nekaterih določb Uredbe o zlorabah trga (MAR), predvsem 4. člena MAR, ki se bodo zaradi zamika uveljavitve paketa MiFID II prav tako začele uporabljati 3. januarja 2018. ... >več

Sporočilo za javne družbe: Spremembe glede poročanja podatkov o osebah, ki so jim dostopne notranje informacije (SONI-1)

24.05.2016

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) je danes objavila spremenjeno funkcionalno specifikacijo za elektronsko poročanje javnih družb. Specifikacija še vedno vključuje informacije o poročanju podatkov o osebah, ki so jim dostopne notranje informacije (SONI-1) ter o obveščanju ATVP o odložitvi objave notranje informacije (ODNI). ... >več

ATVP obiskali predstavniki srbskega nadzornika trga vrednostnih papirjev

23.05.2016

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) je 19. in 20. maja 2016 na delovnem obisku gostila predstavnike srbske Komisije za trg vrednostnih papirjev (Komisija za hartije od vrednosti Republike Srbije). V okviru obiska se je srbska delegacija pod vodstvom direktorja Žarka Milićevića seznanila z organiziranostjo in delom ATVP na področju nadzora nad udeleženci kapitalskega trga. Obisk srbske delegacije je po obisku hrvaške in makedonske delegacije že tretji obisk iz regije v zadnjem letu in dodaten korak ATVP v smeri tesnejšega regionalnega povezovanja nadzornikov. ... >več

Prenehanje začasne prepovedi opravljanja investicijskih storitev in poslov borznoposredniški družbi Moja delnica BPH d. d.

16.05.2016

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) je dne 16. 5. 2016 izdala odločbo, s katero je ugotovila, da je borznoposredniška družba Moja delnica, borznoposredniška hiša, d. d. (Moja delnica BPH d. d.) izpolnila zahteve, naložene z odredbo ATVP z dne 22. 4. 2016. ... >več

ATVP prejela soglasje Ministrstva za finance k letnemu poročilu o delu za leto 2015 in finančnemu načrtu za leto 2016

09.05.2016

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) je dne 9. 5. 2016 prejela soglasje Ministrstva za finance k Letnemu poročilu o delu Agencije za trg vrednostnih papirjev za leto 2015 in Finančnemu načrtu Agencije za trg vrednostnih papirjev za leto 2016. ... >več

ESMA objavila rezultate stres testa centralnih nasprotnih strank v EU

03.05.2016

Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) je na svoji spletni strani objavila rezultate svojega prvega preizkusa stres testa centralnih nasprotnih strank (ang. Central Counterparties – CCP) v EU. Preizkus je bil namenjen ocenitvi trdnosti in varnosti ter identifikaciji šibkih točk evropskega sektorja centralnih nasprotnih strank. ESMA je v sporočilu za medije zvezi z navedenim preizkusom zapisala, da se glede na rezultate stres testa lahko sistem evropskih centralnih nasprotnih strank v celoti oceni kot odporen na stresne scenarije, ki so bili v preizkusu uporabljeni kot vzorci skrajnih, vendar verjetnih dogodkov na trgu.... >več

ATVP začasno prepovedala borznoposredniški družbi Moja delnica BPH d. d. opravljati investicijske storitve in posle

22.04.2016

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) je v postopku nadzora ugotovila, da družba Moja delnica borznoposredniška hiša d. d. (Moja delnica BPH) nima poleg nadomestnega člana uprave vsaj še enega člana uprave z dovoljenjem ATVP za opravljanje funkcije člana uprave borznoposredniške družbe. Zato je dne 22. 4. 2016 izdala odredbo, s katero je družbi Moja delnica BPH začasno prepovedala opravljati investicijske storitve in posle. ... >več

Smernice o kompleksnih dolžniških instrumentih in strukturiranih vlogah

06.04.2016

Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) je dne 4. 2. 2016 na svojih spletnih straneh objavil Smernice o kompleksnih dolžniških instrumentih in strukturiranih vlogah. Smernice se začnejo uporabljati dne 3. januarja 2017 oziroma z začetkom uporabe Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o trgih finančnih instrumentov ter spremembi Direktive 2002/92/ES in Direktive 2011/61/EU (MiFID II). ... >več

ATVP izdala ugotovitveno odločbo o prenehanju mirovanja glasovalnih pravic Dušanu Šešoku v ciljni družbi Iskra d. d.

01.04.2016

Svet Agencije za trg vrednostnih papirjev (Svet Agencije) je dne 31. 3. 2016 ugodil zahtevi družbe Taxgroup GmbH za izdajo ugotovitvene odločbe o prenehanju mirovanja glasovalnih pravic v ciljni družbi Iskra d. d.. Z odločbo je ugotovil, da je družba Taxgroup GmbH dne 15. 3. 2016 z odsvojitvijo svojega celotnega lastniškega deleža v družbi Iskra d. d., ki predstavlja delež glasovalnih pravic, zaradi katerega je nastopila obveznost dati prevzemno ponudbo, izpolnila zakonski pogoj za prenehanje sankcije mirovanja glasovalnih pravic.... >več

Arhiv novic