Večji tekst Manjši tekst Natisni

Agencija za trg vrednostnih papirjev

Poljanski nasip 6
1000 Ljubljana
Slovenija

Tel.: +386 (0)1 280 04 00
Faks: +386 (0)1 280 04 30
email

Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8.00 in 16.00 uro

Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8.00 in 15.00 uro, razen na delovna dneva 24.12. in 31.12. od 8.00 do 13.00 ure


Denarne verige
Denarne verige

Aktualne novice

Javni odziv ATVP na poziv ZPS k izvajanju nadzora ponudnikov cenikov trgovalnih računov

Danes objavljeno

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) je prejela poziv Zveze potrošnikov Slovenije (ZPS) k izvedbi nadzora nad zakonitostjo zaračunavanja nadomestil pri ponudnikih trgovalnih računov. ... >več

Svet ATVP se je seznanil z osnutki 7 splošnih aktov s področja ZTFI

01.12.2016

Svet Agencije za trg vrednostnih papirjev (Svet ATVP) se je na seji, dne 30. 11. 2016, seznanil z osnutki 7 splošnih aktov, pripravljenih na podlagi Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI). Svet ATVP je sklenil, da se obravnavane osnutke splošnih aktov posreduje v javno obravnavo. ... >več

Motnje pri dostopu do spletnih strani ATVP

29.11.2016

Zaradi vzdrževalnih del na informacijskem sistemu Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP) bo v sredo, 30. 11. 2016 med 17. in 24. uro prihajalo do občasnih motenj pri dostopu do spletnih strani ATVP... >več

Državni zbor RS sprejel novelo ZISDU-3B

23.11.2016

Državni zbor Republike Slovenije je na seji 22. 11. 2016 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-3B), ki v slovenski pravni red prenaša Direktivo 2014/91/EU. ... >več

Odziv ATVP na sprejeto avtentično razlago četrtega odstavka 48. člena ZNVP-1

22.11.2016

Državni zbor je sprejel avtentično razlago četrtega odstavka 48. člena Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP-1), ki omejuje stroške vodenja in vzdrževanja trgovalnega računa na 0,5-odstotka povprečne vrednosti delnic na računu. Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) bo izvajala nadzor nad borznoposredniškimi družbami in bankami in zagotavljala, da se bodo le-te uskladile z avtentično razlago. ... >več

ATVP izdala posodobljeno verzijo Pojasnil in praktičnih vidikov Zakona o prevzemih (ZPre-1)

22.11.2016

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) je na svoji spletni strani objavila posodobljeno verzijo Pojasnil in praktičnih vidikov ZPre-1, v kateri je upoštevala vse aktualne spremembe prevzemne zakonodaje.... >več

Objava splošnih aktov s področja ZTFI v Uradnem listu RS

21.11.2016

V Uradnem listu RS št. 72/16 je bilo dne 18. 11. 2016 objavljenih 23 splošnih aktov Agencije za trg vrednostnih papirjev, izdanih na podlagi Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI)... >več

Motnje pri dostopu do spletnih strani ATVP

18.11.2016

Zaradi vzdrževalnih del na informacijskem sistemu Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP) bo v četrtek, 24. 11. 2016 med 17. in 24. uro prihajalo do občasnih motenj pri dostopu do spletnih strani ATVP. ... >več

Naložbe v kriptovalute in druge instrumente, izdane na podlagi tehnologije podatkovnih blokov

11.11.2016

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) je v medijih zasledila članke v zvezi s projektom vzpostavitve platforme ICONOMI, ki bo vlagateljem omogočala vlaganje v t.i. kriptovalute oziroma »kovance«, izdane na podlagi tehnologije podatkovnih blokov (blockchain). ATVP v zvezi s tem pojasnjuje, da področje kriptovalut in drugih instrumentov, izdanih na podlagi tehnologije podatkovnih blokov, v Sloveniji in na nivoju Evropske unije še ni pravno urejeno in nadzorovano. ... >več

Arhiv novic