Večji tekst Manjši tekst Natisni

Agencija za trg vrednostnih papirjev

Poljanski nasip 6
1000 Ljubljana
Slovenija

Tel.: +386 (0)1 280 04 00
Faks: +386 (0)1 280 04 30
email

Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8.00 in 16.00 uro

Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8.00 in 15.00 uro, razen na delovna dneva 24.12. in 31.12. od 8.00 do 13.00 ure

Prijava kršitev

Denarne verige
Denarne verige

Aktualne novice

Poročilni sistem ATVP ponovno deluje

22.10.2014

Tehnične težave pri uporabi sistema za poročanje Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP) so odpravljene.... >več

Svet Agencije sprejel osnutek Sklepa o potrdilu o stanju na osebnem računu, potrdilu o vplačilih, ki jih je plačevalo športno društvo in obrazcu zahteve za izplačilo enot premoženja, vpisanih na osebnem računu zavarovanca

22.10.2014

Svet Agencije za trg vrednostnih papirjev je na svoji seji, dne 21.10.2014, sprejel Osnutek Sklepa o potrdilu o stanju na osebnem računu, potrdilu o vplačilih, ki jih je plačevalo športno društvo in obrazcu zahteve za izplačilo enot premoženja, vpisanih na osebnem računu zavarovanca. ... >več

Motnje v delovanju poročilnega sistema ATVP

21.10.2014

Zaradi tehničnih motenj v sistemu za poročanje Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP) danes ni mogoče oddati numeričnih poročil o transakcijah po Zakonu o trgu finančnih instrumentov.... >več

Javni posvet o osnutkih dokumentov ESMA

06.10.2014

ESMA je na svojih spletnih straneh objavila šest novih osnutkov dokumentov.... >več

Poročilni sistem ATVP ponovno deluje

24.09.2014

Tehnične težave pri uporabi sistema za poročanje Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP) so odpravljene. Zavezanci za poročanje, ki včeraj zaradi nedelovanja poročilnega sistema niso mogli oddati poročil, naj poročila oddajo danes. ... >več

Tehnične težave v sistemu za poročanje ATVP

23.09.2014

Poročilni sistem Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP) zaradi tehničnih težav trenutno ne deluje. Napako bomo odpravili v najkrajšem možnem času. ... >več

Razpis izpitnega roka za opravljanje preizkusa znanj s področja trženja enot investicijskih skladov v letu 2015

19.09.2014

V letu 2015 bo opravljanje preizkusa znanj s področja trženja enot investicijskih skladov potekalo dne 1. 6. 2015. ... >več

ATVP opozarja delničarje na zakonske roke pri poročanju o spremembah pomembnih deležev

17.09.2014

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) pri nadzoru nad poročanjem o pomembnih deležih v javnih družbah in družbah iz drugega odstavka 4. člena Zakona o prevzemih opaža, da v primeru sklenitve pogodbe z odložnimi pogoji in v primeru korporacijskih dejanj javne družbe, zavezanci za poročanje prepozno obveščajo javno družbo o spremembah pomembnih deležev oziroma si narobe razlagajo trenutek pridobitve oziroma odsvojitve pomembnih deležev v javni družbi.... >več

ESMA objavila izjavo o potencialnih tveganjih, povezanih z vlaganji v CoCo obveznice

01.08.2014

Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) je objavil izjavo, namenjeno predvsem institucionalnim vlagateljem, v kateri navaja tveganja, povezana z vlaganji v pogojno zamenljive obveznice (ang. contingent convertibles instruments) oziroma t. i. CoCo obveznice... >več

Arhiv novic