Večji tekst Manjši tekst Natisni

Agencija za trg vrednostnih papirjev

Poljanski nasip 6
1000 Ljubljana
Slovenija

Tel.: +386 (0)1 280 04 00
Faks: +386 (0)1 280 04 30
email

Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8.00 in 16.00 uro

Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8.00 in 15.00 uro, razen na delovna dneva 24.12. in 31.12. od 8.00 do 13.00 ure

Prijava kršitev
Denarne verige
Denarne verige

Aktualne novice

Upravno sodišče RS potrdilo odločbo ATVP zoper prevzemnika ciljne družbe Komunala Nova Gorica, d.d.

17.04.2014

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) je prejela sodbo Upravnega sodišča RS, s katero je le-to zavrnilo tožbo tožeče stranke Salonit Anhovo, Gradbeni materiali, d.d., Anhovo zoper odločbo ATVP v zadevi doseganja prevzemnega praga in prepovedi uresničevanja glasovalnih pravic v ciljni družbi Komunala, Komunalno podjetje Nova Gorica, d.d. ... >več

ATVP prejela osnovni certifikat Družini prijazno podjetje

16.04.2014

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) je prejela osnovni certifikat "Družini prijazno podjetje", s čimer se je pridružila skupini podjetij in organizacij, v katerih imajo zaposleni možnost ugodnega razmerja med službenimi in družinskimi obveznostmi. ... >več

Nadgradnja elektronskega sistema za poročanje

01.04.2014

Agencija za trg vrednostnih papirjev je v okviru nadgradnje elektronskega sistema za poročanje (NRS) pri obstoječem poročanju numeričnih in nenumeričnih poročil zavezancev z današnjim dnem uvedla 10-mestno dolžino zapisa matične številke. ... >več

Nadgradnja informacijskega sistema ATVP

28.03.2014

Zaradi nadgradnje elektronskega sistema za poročanje bo v času od ponedeljka, 31.3.2014 od 16.00 ure, do torka, 1.4.2014 do 8. ure, moten dostop do informacijskega sistema Agencije za trg vrednostnih papirjev.... >več

Dvajseta obletnica delovanja ATVP

27.03.2014

Marca 1994 je bila z uveljavitvijo Zakona o trgu vrednostnih papirjev kot nadzornik in regulator slovenskega trga vrednostnih papirjev ustanovljena Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP). ATVP z opravljanjem svojih osnovnih nalog, to so nadzor, izdaja dovoljenj in reguliranje slovenskega trga finančnih instrumentov, prispeva k sistemski stabilnosti slovenskega kapitalskega trga in varnosti vlagateljev.... >več

Javni posvet o osnutkih dokumentov ESMA

24.03.2014

Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) je objavil osnutke dokumentov za javno razpravo. ... >več

Objava Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o pogojih za opravljanje investicijskih in drugih storitev za borznoposredniške družbe v Uradnem listu RS

24.03.2014

V Uradnem listu RS št. 20/2014 je bil dne 21. 3. 2014 objavljen Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o pogojih za opravljanje investicijskih in drugih storitev za borznoposredniške družbe.... >več

Obvestilo in ponovno opozorilo javnosti zoper družbo Zlati procent, d.d.

20.03.2014

Agencija za trg vrednostnih papirjev zaradi varstva vlagateljev objavlja obvestilo in ponovno opozorilo javnosti zoper družbo Zlati procent, d.d. Vlagateljem svetuje previdnost pri sklepanju poslov z omenjeno družbo... >več

Pojasnilo v zvezi z odpiranjem in vodenjem računov finančnih instrumentov za storitev gospodarjenja

14.03.2014

Zaradi številnih vprašanj družb za upravljanje Agencija za trg vrednostnih papirjev podaja naslednje pojasnilo glede odpiranja in vodenja računov gospodarjenja s finančnimi instrumenti v Sloveniji in tujini. ... >več

Arhiv novic