Večji tekst Manjši tekst Natisni

Agencija za trg vrednostnih papirjev

Poljanski nasip 6
1000 Ljubljana
Slovenija

Tel.: +386 (0)1 280 04 00
Faks: +386 (0)1 280 04 30
email

Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8.00 in 16.00 uro

Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8.00 in 15.00 uro, razen na delovna dneva 24.12. in 31.12. od 8.00 do 13.00 ure
Aktualne novice

Spremenjen način dostopa do poročilnega sistema ATVP

15.05.2015

Po ločitvi produkcijskega od testnega okolja poročilnega sistema ter prehoda na novo tehnološko platformo Windows 2012 je Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) uvedla nov način dostopa do sistema za poročanje. ... >več

Spremembe pri dostopu do sistema za poročanje

13.05.2015

Zaradi ločitve produkcijskega in testnega okolja poročilnega sistema ter prehoda na novo tehnološko platformo Windows 2012 bo prišlo do sprememb pri dostopu do sistema za poročanje Agencije za trg vrednostnih papirjev. ... >več

Objava ZISDU-3 in ZUAIS v Uradnem listu RS

08.05.2015

V Uradnem listu RS sta bila objavljena zakona s področja dela ATVP, in sicer Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje in Zakon o upravljavcih alternativnih investicijskih skladov. ... >več

Mag. Miloš Čas nastopil mandat direktorja ATVP

04.05.2015

Mag. Miloš Čas je danes nastopil svoj šestletni mandat direktorja Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP), kjer je po svoji funkciji tudi predsednik Sveta Agencije za trg vrednostnih papirjev in redni član Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA). ... >več

Poljska omejila višino poziva h kritju za izvedene finančne instrumente

23.03.2015

Agencija za trg vrednostnih papirjev je prejela obvestilo Poljskega organa za finančni nadzor o sprejemu nove zakonske določbe v zvezi s pozivom h kritju za izvedene finančne instrumente, uvrščene v trgovanje na Poljskem. ... >več

Vlada RS imenovala Anko Čadež za v.d. direktorja ATVP

16.03.2015

Vlada RS je na svoji seji dne 12.3.2015 na podlagi predloga Sveta Agencije za trg vrednostnih papirjev imenovala dotedanjo namestnico direktorja Anko Čadež za v. d. direktorja Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP). ... >več

Dr. Damjan Žugelj zaključil mandat direktorja ATVP

12.03.2015

Dr. Damjan Žugelj je z včerajšnjim dnem zaključil mandat direktorja Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP) in predsednika Sveta Agencije za trg vrednostnih papirjev. V času mandata dr. Žuglja je ATVP izpeljala številne naloge in postopke ter sprejela posamezne ukrepe, s katerimi je povečala svoj ugled in prepoznavnost v domači in mednarodni javnosti. ... >več

Arhiv novic