Večji tekst Manjši tekst Natisni

Agencija za trg vrednostnih papirjev

Poljanski nasip 6
1000 Ljubljana
Slovenija

Tel.: +386 (0)1 280 04 00
Faks: +386 (0)1 280 04 30
email

Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8.00 in 16.00 uro

Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8.00 in 15.00 uro, razen na delovna dneva 24.12. in 31.12. od 8.00 do 13.00 ure

Podpora pri poročanju
Tel.: + 386 (0)1 479 00 90
email

MiFID II/MiFIR
Prodaja na kratko
EMIR
e-Zakonodaja
Slovar pojmov

Denarne verige
Denarne verige

Aktualne novice

ESMA, EBA in EIOPA opozarjajo potrošnike na tveganja v zvezi s kriptovalutami

12.02.2018

Evropski finančni nadzorniki (Evropski bančni nadzornik – EBA, Evropski nadzornik za vrednostne papirje in trge – ESMA in Evropski nadzornik za zavarovanja in poklicne pokojnine – EIOPA) so izdali skupno opozorilo glede velikih tveganj pri nakupu ali posedovanju kriptovalut. ... >več

ESMA objavila rezultate 2. stresnih testov CNS-jev

02.02.2018

Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) je objavil rezultate 2. stresnih testov centralnih nasprotnih strank (CNS) na področju Evropske unije, s katerimi je ugotavljal odpornost in varnost CNS-jev. ... >več

Opozorilo IOSCO v zvezi z ICO

19.01.2018

IOSCO Board je izdal opozorilo, v katerem vlagatelje svari pred vlaganjem v ICO in kriptovalute. IOSCO poudarja, da obstajajo jasna tveganja, povezana s temi ponudbami, vlagatelji pa z naložbami v ICO ogrožajo varnost vloženih sredstev.... >več

ESMA vabi udeležence trga, da se opredelijo glede možnih ukrepov v zvezi s pogodbami na razliko in binarnimi opcijami

18.01.2018

Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) je na svoji spletni strani objavil Poziv k opredelitvi glede možnih ukrepov v zvezi s pogodbami na razliko (CFD), vključno z rolling spot forex in binarmi opcijami, namenjenimi malim vlagateljem.... >več

ATVP objavila Posvetovalni dokument v zvezi z urejanjem področja zbiranja sredstev z uporabo tehnologije podatkovnih blokov

12.01.2018

Zaradi razmaha zbiranja sredstev z uporabo tehnologije podatkovnih blokov (ICO) in številnih pravnih vprašanj, ki se ob tem porajajo, je Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) pripravila posvetovalni dokument v zvezi z urejanjem področja ICO. Dokument vključuje opredelitev ICO, opozorilo o tveganjih, povezanih z ICO, analizo obstoječega pravnega okvirja ICO v zvezi s pravili, ki sodijo v pristojnost ATVP ter vprašanja za zainteresirano javnost v zvezi z morebitnim sistemskim urejanjem področja ICO v prihodnosti. ... >več

Predlog nove bonitetne ureditve za investicijska podjetja

04.01.2018

Evropska komisija je na podlagi posvetovalnega postopka in več mnenj in analiz Evropskega bančnega organa (EBA), ob sodelovanju Evropskega nadzornega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA), nadzornih organov držav članic in drugih deležnikov decembra 2017 sprejela predlog direktive in predlog uredbe za spremembo veljavnih pravil EU o varnem in skrbnem poslovanju za investicijska podjetja. ... >več

ATVP vzpostavila poročanje po Uredbi MiFIR

03.01.2018

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) je s 3. januarjem vzpostavila produkcijsko okolje za poročanje o poslih s finančnimi instrumenti po Uredbi MiFIR. Pri poročanju o poslih s finančnimi instrumenti je potrebno poleg splošnih navodil v zvezi z identifikacijo, kriptiranjem in kompresiranjem upoštevati tudi Delegirano uredbo 2017/590, zadnjo verzijo funkcionalne specifikacije nacionalnega sistema za poročanje o transakcijah – NTRS, Smernice ESMA o poročanju o poslih, vodenju evidenc o naročilih in uskladitvi poslovnih ur v okviru direktive MiFID II in druge dokumente ATVP in ESMA, vezane na navedeno poročanje... >več

Objava Uredbe o izvajanju Uredbe (EU) o trgih finančnih instrumentov v Uradnem listu RS

28.12.2017

V Uradnem listu RS, št. 76/2017 z dne 22. 12. 2017, je bila objavljena Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o trgih finančnih instrumentov. Uredba kot pristojni nadzorni organ za izvajanje Uredbe (EU) o trgih finančnih instrumentov (tj. Uredbe 600/2014/EU oz. Uredbe MiFIR) določa Agencijo za trg vrednostnih papirjev. ... >več

Arhiv novic
Certifikati