Večji tekst Manjši tekst Natisni

Agencija za trg vrednostnih papirjev

Poljanski nasip 6
1000 Ljubljana
Slovenija

Tel.: +386 (0)1 280 04 00
Faks: +386 (0)1 280 04 30
email

Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8.00 in 16.00 uro

Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8.00 in 15.00 uro, razen na delovna dneva 24.12. in 31.12. od 8.00 do 13.00 ure

Podpora pri poročanju
email

MiFID II/MiFIR
Prodaja na kratko
EMIR
e-Zakonodaja
Slovar pojmov

Denarne verige
Denarne verige

Aktualne novice

ATVP pooblastila ZBS za izvajanje preizkusov znanja za borznega posrednika

Danes objavljeno

Direktor Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP) mag. Miloš Čas in predsednica Združenja bank Slovenije (ZBS) mag. Stanislava Zadravec Caprirolo sta danes podpisala Pogodbo o podelitvi pooblastila za izvajanje preizkusov in presojo strokovnega znanja, potrebnega za opravljanje poslov borznega posrednika. Na podlagi navedene pogodbe bo preizkuse strokovnega znanja, potrebnega za opravljanje poslov borznega posrednika v Republiki Sloveniji, odslej opravljalo ZBS. ... >več

ATVP objavila Stališča v zvezi z ICO

15.06.2018

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) je na spletni strani objavila Stališča v zvezi s posvetovalnim dokumentom ICO, kjer se je s pomočjo sodelujočih, ki so se odzvali na posvetovalni dokument, opredelila do posamičnih odprtih vprašanj in izpostavila določene teme, na katere bi morala prihodnja ureditev področja ICO odgovoriti. ... >več

Sklepa ESMA o omejitvi trženja CFD-jev in začasni prepovedi trženja binarnih opcij

01.06.2018

Na podlagi 40. člena uredbe MiFIR je Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) izdal dva sklepa, ki omejujeta trženje, razširjanje ali prodajo CFD-jev (finančnih pogodb na razliko) neprofesionalnim strankam oziroma prepoveduje trženje, distribucijo ali prodajo binarnih opcij neprofesionalnim strankam. ... >več

Razpis za prosti delovni mesti

01.06.2018

Agencija za trg vrednostnih papirjev vabi k sodelovanju nova sodelavca (m/ž) za delovni mesti PODROČNI PODSEKRETAR v Sektorju skladov (pravnik) (eno delovno mesto) in PODROČNI PODSEKRETAR v Oddelku za splošne zadeve, Sektorju za pravne in splošne zadeve (področje financ in računovodenja) (eno delovno mesto) ... >več

Javna dražba osebnega vozila Toyota C-HR

31.05.2018

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) obvešča zainteresirano javnost, da bo v sredo, 4. 7. 2018 ob 9.30 uri v poslovnih prostorih ATVP, Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana, 4. nadstropje, potekala javna dražba rabljenega osebnega vozila znamke Toyota C-HR. ... >več

Objava sklepov v Uradnem listu RS

29.05.2018

V Uradnem listu RS, št. 35/2018 z dne 25. 5. 2018, sta bila objavljena Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi programa in načina opravljanja preizkusa strokovnih znanj, potrebnih za opravljanje poslov borznega posrednika in Sklep o uporabi Smernic o ocenjevanju primernosti članov upravljalnega organa in nosilcev ključnih funkcij ... >več

ATVP predstavila novosti s področij investicijskih storitev in skrbništva

15.05.2018

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) je na izobraževalnem seminarju, namenjenem borznoposredniškim družbam, bankam in družbam za upravljanje, ki opravljajo investicijske storitve in posle, predstavila Smernice ESMA za oceno znanja in usposobljenosti in Smernice ESMA o upravljanju produktov, Uredbi 1286/2014 (PRIIP) in 2016/1011 o referenčnih vrednostih (Benchmark) ter udeležence seznanila s poročevalskimi zahtevami po MiFID II/MiFIR. Na izobraževalnem seminarju, ki je potekal vzporedno, so predstavniki ATVP predstavili novosti s področja skrbniških storitev za pokojninske sklade in notranje sklade zavarovalnic.... >več

Svet ATVP se je seznanil z osnutkom splošnega akta s področja ZTFI

10.05.2018

Svet Agencije za trg vrednostnih papirjev (Svet ATVP) se je na seji, dne 9. 5. 2018, seznanil z osnutkom Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi programa in načina opravljanja preizkusa strokovnih znanj, potrebnih za opravljanje poslov borznega posrednika.... >več

Arhiv novic
Certifikati